Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw (elektrische) fiets bij beschadigingen en diefstal.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade aan uw fiets verzekerd is. Gebruikt u een fietshelm? Dan is deze standaard tot maximaal  100 meeverzekerd.

Diefstal of total loss

U krijgt 3 jaar 100% van de aanschafwaarde van uw fiets vergoedt. In het 4e jaar 75% van de aanschafwaarde, in het 5e jaar 60%, in het 6e jaar 50%, in het 7e jaar 40%. Is de fiets ouder dan 7 jaar, dan vergoeden wij 30% van de aanschafwaarde

Keuze: pechhulp

Heeft u een ongeluk of pech met uw fiets? Met Pechhulp brengen wij u, uw fiets en één reisgenoot naar een adres naar keuze. Bel bij pech altijd de Univé alarmcentrale.

Een lekke band kunnen wij ter plekke vervangen door een Gaadi tube, of u kiest voor vervoer van u en uw fiets.

Schade door diefstal

Schade veroorzaakt door diefstal is standaard meeverzekerd. Als u de fiets niet gebruikt, zet deze dan altijd op slot. Ook als u de fiets binnen zet.

Schade aan je fiets

Schade aan uw fiets door een val of aanrijding is verzekerd. Ook als de schade uw eigen schuld is.

Keuze: ongevallendekking

Als u deze aanvullende dekking kiest ontvangt u een bedrag als u door een ongeluk met de fiets:

* blijvend invalide wordt. Uitkering maximaal  15.000.

* overlijdt. Uitkering  7.500.

Keuze: accessoires

U kunt extra opties die vast, aan of op uw fiets zitten meeverzekeren als accessoire. Bijvoorbeeld vaste fietstassen, een kinderzitje of een fietsscherm.

Wat is niet verzekerd?

Alle uitsluitingen staan in de voorwaarden, de belangrijkste uitsluitingen zijn:

Aansprakelijkheid

Schade die u met uw fiets aan anderen veroorzaakt is niet verzekerd. Hiervoor heeft u een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) nodig.

Eigen gebrek - slijtage

Schade door eigen gebrek, slijtage, onvoldoende onderhoud en weersinvloeden is niet verzekerd.

Verhuur en deelfietsen

Fietsen die verhuurd worden of fietsen die gebruikt worden in deelconcepten zijn niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor een vergoeding van diefstalschade moet u aantonen dat uw fiets op slot stond. Hiervoor vragen wij u om de fietssleutels op te sturen, of een logfile van uw smartlock. Is een tweede slot verplicht? Dan kunt u bij diefstal daarvan de originele sleutels of de aankoopnota overleggen.

Eigen risico

Is uw fiets beschadigd? Dan geldt een eigen risico van  50,- Is uw fiets gestolen? Dan geldt het door u gekozen eigen risico.
Is uw fiets total loss. Dan geldt er geen eigen risico.

Fietsslot met het ART-keurmerk

Wij vergoeden alleen diefstalschade als u een fietsslot gebruikt met ART 2-sterren goedkeuring. Dit kan ook een smartlock zijn. Omdat een smartlock geen sleutels heeft, vragen wij bij diefstal om de logfiles. Is de verzekerde waarde van uw fiets  3.500 of hoger dan is een tweede ART 2-sterren slot verplicht.

Elektrische fiets opgevoerd

Voldoet uw elektrische fiets niet aan de wettelijke regels, bijvoorbeeld omdat hij is opgevoerd? Dan is de fiets niet verzekerd.

Schade aan de accu

Schade aan uw accu door een val of een ongeluk is verzekerd als door de beschadiging de accu niet meer functioneert.

Waar ben ik gedekt?

Voor schade door diefstal, beschadiging en de Ongevallendekking geldt wereld dekking. De pechhulp geldt alleen in Nederland en 25 km over de grens in België en Duitsland. Dekking geldt niet binnen 2 km van uw woon- of overnachtingsadres.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, geef dan eerlijk antwoord op onze vragen. Probeer altijd meer schade te voorkomen of te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Overleg eerst met ons voordat u schade laat herstellen of kosten maakt hiervoor. Verandert er iets in uw situatie? Laat het ons weten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U krijgt bericht van ons wanneer u de premie moet betalen. Het is mogelijk om de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar te betalen. Standaard betaalt u via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U krijgt van ons bericht dat wij u verzekeren. Op de polis staat vanaf welk moment u verzekerd bent. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Daarna verlengen wij uw verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar. Wij stoppen uw verzekering als u de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Dit kunt u doen via uw adviseur of zelf regelen via Mijn Univé. U kunt uw verzekering elke dag opzeggen zonder opzegtermijn. Na uw opzegging krijgt u van ons een bevestiging. Heeft u te veel premie betaald? Dan krijgt u die terug.