Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw (elektrische) fiets bij beschadigingen en diefstal.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw fiets verzekerd is.

Diefstal of total loss

U krijgt de nieuwwaarde in plaats van de vervangingswaarde als de schade binnen 3 jaar ontstaat.

Extra informatie

De nieuwwaarde is de waarde van een nieuwe, vergelijkbare (elektrische) fiets. De vervangingswaarde is de waarde op het moment dat de schade ontstond.

Keuze: pechhulp

Pechhulp Binnenland is een aanvullende dekking die standaard meeverzekerd is bij de elektrische fiets.

Bij de overige fietssoorten kan deze gekozen worden.

Schade door diefstal

Schade veroorzaakt door diefstal is standaard meeverzekerd.

Schade aan je fiets

Alle schade aan uw (elektriche) fiets is verzekerd. Ook als de schade uw eigen schuld is.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die u met uw (elektrische) fiets aan anderen veroorzaakt is niet verzekerd. Hiervoor heeft u een andere verzekering nodig: de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). Fietsen die verhuurd worden of fietsen die gebruikt worden in deelconcepten zijn niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij vergoeden geen schade bij diefstal als de (elektrische) fiets niet op slot stond of als u de sleutels niet kunt overleggen.

Fietsslot met het ART-keurmerk

Wij vergoeden alleen schade als u een fietsslot met het ART-keurmerk gebruikt. Dit kan ook een smartlock zijn, maar dan moet u dat wel bij ons melden, omdat deze sloten geen sleutels hebben.

Extra informatie

Een slot met een ART-keurmerk heeft altijd een opdruk met het ART-logo, het aantal sterren voor de categorie en een goedkeurnummer van vier cijfers.

Eigen risico

U betaalt geen eigen risico als uw (elektrische) fiets wordt gestolen. Alleen bij beschadiging is er een eigen risico van € 25,-.

Waar ben ik gedekt?

Voor diefstal en beschadiging geldt wereld dekking. De pechhulp geldt alleen in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, geef dan eerlijk antwoord op onze vragen. Probeer altijd meer schade te voorkomen of te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Overleg eerst met ons voordat u schade laat herstellen of kosten maakt hiervoor. Verandert er iets in uw situatie? Laat het ons weten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U krijgt bericht van ons wanneer u de premie moet betalen. Het is mogelijk om de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar te betalen. Bij betaling per kwartaal, halfjaar of jaar krijgt u korting. Standaard betaalt u via automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen om per factuur uw premie te betalen.

Extra informatie

Maandbetaling is alleen mogelijk per automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U krijgt van ons bericht dat wij u verzekeren. Op de polis staat vanaf welk moment u verzekerd bent. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Daarna verlengen wij uw verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar. Wij stoppen uw verzekering als u de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Dit kunt u doen via uw adviseur of zelf regelen via Mijn Univé. U kunt uw verzekering elke dag opzeggen zonder opzegtermijn. Na uw opzegging krijgt u van ons een bevestiging. Heeft u te veel premie betaald? Dan krijgt u die terug.