Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan verzekerd glas doordat het breekt.

Wat is verzekerd?

Schade aan verzekerd glas doordat het breekt.

Verzekerd bedrag

We vergoeden de vervangingskosten voor een nieuwe ruit en het plaatsen ervan.

Soort ruiten

Dekt schade aan glazen deuren en verticale ruiten met normaal enkel en dubbel glas. Op uw polis leest u welk glas wel en niet verzekerd is. 

Wat is niet verzekerd?

  • Niet verzekerd is instorting, verzakking, verbouwing, verplaatsten, veranderingen, leegstand en kraak.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Noodvoorzieningen zijn verzekerd tot € 250,- per gebeurtenis. Bijzonder glas is niet standaard verzekerd.

Eigen risico

Er wordt geen eigen risico gehanteerd.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan glas in deuren en verticale ruiten in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, geef dan eerlijk antwoord op onze vragen. Probeer altijd meer schade te voorkomen of te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Overleg eerst met ons voordat u schade laat herstellen of kosten maakt hiervoor. Verandert er iets in uw situatie? Laat het ons weten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U krijgt bericht van ons wanneer u de premie moet betalen. Het is mogelijk om de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar te betalen. Standaard betaalt u via automatische incasso. 

Extra informatie

Maandbetaling is alleen mogelijk per automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U krijgt van ons bericht dat wij u verzekeren. Op de polis staat vanaf welk moment u verzekerd bent. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Daarna verlengen wij uw verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar. Wij stoppen uw verzekering als u de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Dit kunt u doen via uw adviseur of zelf regelen via Mijn Univé. U kunt uw verzekering elke dag opzeggen zonder opzegtermijn. Na uw opzegging krijgt u van ons een bevestiging. Heeft u te veel premie betaald? Dan krijgt u die terug.