Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Dit is een verzekering voor uw huisdier. Daaronder valt een hond of kat, die gechipt is en die u houdt als gezelschapsdier. Deze verzekering vergoedt de medisch noodzakelijke kosten van onderzoek en behandeling door een dierenarts of specialist, als uw huisdier ziek wordt of een ongeval krijgt.  

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd voor medisch noodzakelijke kosten die u voor uw huisdier moet maken, als uw huisdier ziek wordt of een ongeval krijgt.

Verzekerd bedrag

U kunt kiezen uit 2 verzekerde bedragen: € 2.500 of € 5.000. Kiest u bijvoorbeeld voor € 2.500? Dan vergoeden wij maximaal € 2.500 per verzekeringsjaar voor de dekking Ongevallen, en maximaal € 2.500 per verzekeringsjaar voor de dekking Ziektes en aandoeningen.

Voor de aanvullende dekkingen gelden andere verzekerde bedragen.

Keuze: Beweegzorg

Soms heeft uw dier beweegzorg nodig, om volledig te herstellen. Bij deze aanvullende dekking vergoeden wij medisch noodzakelijke kosten van fysiotherapie en hydrotherapie. Wij vergoeden maximaal € 500 per verzekeringsjaar.

Keuze: Gebitszorg

Bij deze aanvullende dekking vergoeden wij medisch noodzakelijke kosten die u moet maken, door gebitsproblemen bij uw huisdier. Bijvoorbeeld het trekken van tanden of kiezen, of een gebitsreiniging. Wij vergoeden maximaal € 500 per verzekeringsjaar.    

Keuze: Reizen

Met de aanvullende dekking Reizen vergoeden wij medische kosten die u voor uw huisdier moet maken, terwijl u samen op vakantie bent in het buitenland en uw huisdier dringend medische zorg nodig heeft. Wij vergoeden dan maximaal € 1.000 per verzekeringsjaar.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder vindt u de belangrijkste uitsluitingen. Maar er zijn meer situaties waarbij wij de kosten die u heeft gemaakt niet vergoeden. Kijk voor alle uitsluitingen in de voorwaarden.

Bestaande klachten

Wij vergoeden geen kosten als de ziekte, aandoening of klachten aanwezig waren bij uw huisdier voordat u de verzekering of dekking afsloot. Ook kosten van vervolgbehandelingen vergoeden wij in dit geval niet.

Preventieve zorg

Wij vergoeden geen medische kosten die te maken hebben met preventieve zorg. Bijvoorbeeld de jaarlijkse controle bij de dierenarts of vaccinaties.

Voortplanting

Wij vergoeden geen medische kosten die te maken hebben met voortplanting, zwangerschap en geboorte.

Sterilisatie en castratie

Sterilisatie en (chemische) castratie is niet verzekerd.

Experimentele behandelingen en alternatieve geneeswijzen

Wij vergoeden geen medicijnen, behandelingen of geneeswijzen die nog niet wetenschappelijk bewezen zijn.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage is het deel van de kosten wat u zelf betaalt. Dit is 20% per declaratie.

Wachttijd

Er geldt een wachttijd van 30 dagen, zodra de verzekering of dekking ingaat. U krijgt geen kosten vergoed voor klachten die voor of tijdens de wachttijd zijn ontstaan. Ook eventuele vervolgkosten van een ziekte of aandoening die voor of tijdens de wachttermijn is ontstaan, vergoeden wij niet. De wachttijd geldt niet bij een ongeval. 

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd voor medische kosten voor uw huisdier die in Nederland zijn gemaakt. Met de module Reizen bent u ook in alle andere landen verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U bent verplicht uw huisdier goed te verzorgen. Als uw huisdier ziek wordt of een ongeval krijgt, ga dan zo snel mogelijk naar de dierenarts. Volg adviezen van de dierenarts op, en zorg ervoor dat uw huisdier gechipt is met een chip die voldoet aan de ISO-norm.

Als u de verzekering aanvraagt, geef dan eerlijk antwoord op onze vragen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie vooraf. U krijgt bericht van ons wanneer u de premie moet betalen. U kunt kiezen of u maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Standaard betaalt u via automatische incasso. 

Extra informatie

Maandbetaling is alleen mogelijk per automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U krijgt van ons bericht dat wij uw huisdier verzekeren. Op de polis staat vanaf welk moment uw huisdier verzekerd is. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Wij verlengen uw verzekering daarna elk jaar automatisch met 1 jaar. Wij stoppen uw verzekering als u de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Dit kunt u doen via uw adviseur of zelf regelen via Mijn Univé. U kunt uw verzekering elke dag opzeggen zonder opzegtermijn. Na uw opzegging krijgt u van ons een bevestiging. Heeft u te veel premie betaald? Dan krijgt u die terug.