Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan inboedel in uw woning.

Wat is verzekerd?

Verzekerd is de schade door diefstal van waardevolle spullen, of inboedel dat door brand, storm, lekkage of water beschadigd is. Daarnaast biedt deze dekking een vergoeding voor onverwachte schade aan uw inboedel in de woning door vallen, stoten of een ongelukje. Kostbare inboedel is voor een standaard bedrag meeverzekerd.

Verzekerd bedrag

Univé verzekert gegarandeerd de totale waarde van uw inboedel.

Zijn de spullen niet ouder dan een jaar, dan vergoeden we de nieuwwaarde. Univé berekent de dagwaarde van de spullen met behulp van een afschrijvingstabel (kijk op unive.nl/afschrijvingslijsten).

Contra-expertise na schade

U kunt bij schade ook zelf een expert in schakelen. Neem over de vergoeding vooraf contact met ons op.

Sieraden

Verzekerd tot maximaal € 5.000,-. Heeft u sieraden met een hogere waarde dan kunt u dit aanpassen. U heeft de mogelijkheid een hoger verzekerd bedrag te kiezen.

(Audio-) apparatuur

(Audio)apparatuur en overige kostbare inboedel zijn in totaal voor € 10.000,- gezamenlijk meeverzekerd (standaard). Bij (audio)apparatuur is er de mogelijkheid een hoger bedrag mee te verzekeren.

Keuze: spullen buiten huis

De Inboedel All Risk dekking is uit te breiden naar de Inboedel All Risk met Buitenshuis dekking. Hierbij zijn uw spullen het hele jaar door overal in Nederland buiten uw woning verzekerd tot € 2.500. Voor sommige rubrieken betalen we maximaal € 500 per gebeurtenis.

Vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten in de woning is standaard meeverzekerd.

Meest uitgebreide dekking

De Inboedel All Risk dekking is uit te breiden met de Buitenshuis dekking.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door een aardbeving, overstroming, slijtage, eigen gebrek en illegale activiteiten zijn niet verzekerd. Ook is uw inboedel buiten uw huis niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Check de polisvoorwaarden. Of vraag uw verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

Bij schade aan uw inboedel geldt geen eigen risico. Of u kiest zelf voor een eigen risico van € 250 in ruil voor premievoordeel.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering vergoedt schade aan inboedel in uw woning in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, geef dan eerlijk antwoord op onze vragen. Probeer altijd meer schade te voorkomen of te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Overleg eerst met ons voordat u schade laat herstellen of kosten maakt hiervoor. Verandert er iets in uw situatie? Laat het ons weten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U krijgt bericht van ons wanneer u de premie moet betalen. Het is mogelijk om de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar te betalen. Bij betaling per kwartaal, halfjaar of jaar krijgt u korting. Standaard betaalt u via automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen om per factuur uw premie te betalen.

Extra informatie

Maandbetaling is alleen mogelijk per automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U krijgt van ons bericht dat wij u verzekeren. Op de polis staat vanaf welk moment u verzekerd bent. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Daarna verlengen wij uw verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar. Wij stoppen uw verzekering als u de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Dit kunt u doen via uw adviseur of zelf regelen via Mijn Univé. U kunt uw verzekering elke dag opzeggen zonder opzegtermijn. Na uw opzegging krijgt u van ons een bevestiging. Heeft u te veel premie betaald? Dan krijgt u die terug.