Inboedelverzekering basis Wat is wel en niet gedekt door deze inboedelverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een inboedelverzekering?

Deze verzekering vergoedt schade aan inboedel in uw woning.
icon_wat-is-verzekerd

Wat is verzekerd?

Alle inboedel in uw woning zoals meubels zijn verzekerd bij schade door brand, diefstal, neerslag, storm en lekkage. Kostbare inboedel is voor een standaard bedrag meeverzekerd.
icon_sieraden

Sieraden

Verzekerd tot maximaal € 5.000,-. Heeft u sieraden met een hogere waarde dan kunt u dit aanpassen. U heeft de mogelijkheid een hoger verzekerd bedrag te kiezen.
icon_apparatuur

(Audio-) apparatuur

Verzekerd tot maximaal € 10.000,-. Bij (audio-) apparatuur is er de mogelijkheid een hoger bedrag mee te verzekeren.
icon_buiten-huis

Spullen buiten huis

Schade aan uw inboedel aan of bij uw woning is tot maximaal € 2.500,- verzekerd. Het gaat hierbij om wasgoed, tuinmeubels, tuingereedschap en vlaggenmasten.
icon_wanneer-niet

Wat is niet verzekerd?

Schade door een aardbeving, overstroming, slijtage, eigen gebrek, illegale activiteiten en door een huishoudelijk ongelukje zijn niet verzekerd. Ook is uw inboedel buiten uw huis niet verzekerd.
icon_vallen

Vallen en stoten

Schade aan de inboedel door vallen en stoten is niet standaard meeverzekerd. U kunt uw dekking uitbreiden met een Allrisk dekking waar dit wel standaard is meeverzekerd.
icon_let-op

Let op

Waterschade is niet altijd gedekt. Check de polisvoorwaarden. Of vraag uw verzekeringsadviseur om advies.
icon_speciaal

Extra: allrisk dekking

De Allrisk dekking is weer uit te breiden met een Buiten-De-Deur dekking zodat uw inboedel overal in Nederland (buiten uw huis) is verzekerd.
icon_verzekerd-bedrag

Verzekerd bedrag

Onbeperkte garantie tegen onderverzekering. Standaard vergoeden wij de nieuwwaarde van uw inboedel. In bepaalde gevallen vergoeden wij de dagwaarde.
icon_contra-expert

Contra-expertise na schade

U kunt bij schade ook zelf een expert in schakelen. Neem over de vergoeding vooraf contact met ons op.
icon_eigen-risico

Eigen risico

Geen.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

Op uw polis staat van wanneer tot wanneer uw verzekering loopt. U sluit de verzekering af voor minimaal één jaar. Na dat jaar geldt een opzegtermijn van één maand. Verandert er iets in uw situatie? Laat het weten aan uw Univé-adviseur.