Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Heeft u een reis geboekt, maar kunt u onverwachts niet gaan door een situatie genoemd in de voorwaarden? Bijvoorbeeld doordat een familielid ernstig ziek wordt. Of bij ontslag of een echtscheiding. Dan vergoedt deze verzekering de (boekings-)kosten die u al heeft gemaakt en niet terugkrijgt.

Extra informatie

Ook als u een reis moet afbreken, of bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur, krijgt u een vergoeding.

Wat is verzekerd?

Op deze kaart staan de belangrijkste annuleringsredenen. U krijgt ook een vergoeding bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur.

Gezondheid

We betalen de kosten van annulering bij overlijden, een ernstig ongeval of ernstige ziekte van een verzekerde of een familielid in de 1e of 2e graad. Of wanneer een familielid in de 3e graad of huisgenoot overlijdt. En als u bij medische problemen door uw zwangerschap niet kunt reizen.

Extra informatie

Ook betalen wij de kosten van annulering als u na het boeken van de reis erachter bent gekomen dat u zwanger bent. Dit geldt alleen voor annulering vóór de vertrekdatum van de reis.

Familie

We betalen de kosten van annulering bij overlijden, een ernstig ongeval of ernstige ziekte van een verzekerde of een familielid in de 1e of 2e graad. Of wanneer een familielid in de 3e graad of huisgenoot overlijdt.

Extra informatie

Ook betalen wij de kosten van annulering als uw relatie (alleen bij samenwonen) of huwelijk onverwachts is geëindigd, nadat u de reis heeft geboekt. Of als u een adoptie- of pleegkind krijgt toegewezen.

Werk

We betalen de kosten van annulering als u buiten uw schuld bent ontslagen en u een vast contract had. Wij betalen ook als u een nieuwe baan heeft nadat u werkloos bent geweest.

Extra informatie

Wij betalen bij een nieuwe baan alleen als uw baan maximaal 12 weken voor vertrek van de reis of tijdens de reis begint. U moet dan minimaal 20 uur gaan werken en een contract hebben van minimaal 6 maanden.

Woning

We betalen de kosten van annulering als u een huurwoning toegewezen krijgt via een woningstichting of woningcorporatie. Dit doen wij als de huurperiode maximaal 30 dagen vóór vertrek of tijdens de reis begint.

Extra informatie

Ook betalen wij de kosten van annulering bij ernstige schade aan uw huis, spullen of het bedrijf waar u werkt.

Zelf samengestelde reizen

Heeft u zelf alle onderdelen van uw reis, los van elkaar, geboekt? En u moet annuleren vanwege een verzekerde annuleringsreden? Dan krijgt u een vergoeding voor alle onderdelen van uw reis.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn bijzondere situaties waarin wij niet uitkeren. Bijvoorbeeld als de reden van annulering te verwachten was tijdens het afsluiten van de verzekering of het boeken van de reis. Of bij overlijden en ziekte van vrienden.

Ramp op de reisbestemming

Het annuleren van een reis wegens een ramp, zoals bijvoorbeeld een natuurramp, epidemie of aanslag in het vakantieland is niet verzekerd. Het Calamiteitenfonds vergoedt soms een (een deel van) de schade.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Moet uw reisgenoot die niet meeverzekerd is op uw polis de reis annuleren? En wilt u daardoor zelf niet meer op reis? Dan is dit alleen verzekerd als de reden van annulering volgens de polisvoorwaarden is verzekerd én u hierdoor alleen moet reizen én u met uw reisgenoot heen en terug zou reizen.

Maximale vergoeding

U kunt maximaal € 5000 per persoon verzekeren op de kortlopende annuleringsverzekering. Dit bedrag geldt ook als u meer dan één kortlopende annuleringsverzekeringen bij ons heeft afgesloten. Wij betalen maximaal € 25.000 per polis voor alle verzekerden samen.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd voor geboekte reizen overal ter wereld.

Extra informatie

In Nederland bent u alleen verzekerd bij een betaalde overnachting bij een bedrijf (zoals een hotel of camping). Met ‘Europa’ bedoelen wij ook de landen grenzend aan de Middellandse Zee: Algerije, Egypte, Israël, Libanon, Libië, Marokko, Syrië, Tunesië en Turkije.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, geef dan altijd eerlijk antwoord op onze vragen. Probeer altijd meer schade te voorkomen of te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Overleg altijd eerst met ons voordat u schade laat herstellen of kosten maakt hiervoor. Verandert er iets in uw situatie? Laat het ons weten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U krijgt bericht van ons wanneer u de premie moet betalen. Standaard betaalt u via automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen om per factuur uw premie te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Gaat u binnen een maand op reis? Sluit de verzekering dan af binnen 7 dagen na het boeken van de reis. De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en eindigt op de laatste dag van de reis.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering stopt vanzelf aan het einde van uw reis.