Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Heeft u een reis geboekt, maar kunt u onverwachts niet gaan door een situatie genoemd in de voorwaarden? Bijvoorbeeld doordat een familielid ernstig ziek wordt. Of bij ontslag of een echtscheiding. Dan vergoedt deze verzekering de (boekings-)kosten die u al heeft gemaakt en niet terugkrijgt.

Wat is verzekerd?

Op deze kaart staan de belangrijkste annuleringsredenen. U krijgt ook een vergoeding bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur.

Gezondheid

We betalen de kosten van annulering bij overlijden, een ernstig ongeval of ernstige ziekte van een verzekerde of een familielid in de 1e of 2e graad. Of wanneer een familielid in de 3e graad of huisgenoot overlijdt. En als u bij medische problemen door uw zwangerschap niet kunt reizen.

Familie

We betalen de kosten van annulering bij overlijden, een ernstig ongeval of ernstige ziekte van een verzekerde of een familielid in de 1e of 2e graad. Of wanneer een familielid in de 3e graad of huisgenoot overlijdt. Ook betalen wij de kosten van annulering als u mantelzorg moet verlenen. Of wanneer degene aan wie u mantelzorg verleende, is overleden.

Werk

Wij betalen de kosten van annulering als u buiten uw schuld bent ontslagen en u een contract van minimaal 6 maanden had. Het niet verlengen van een contract voor bepaalde tijd zien wij niet als ontslag. Wij betalen de kosten van annulering ook als u een nieuwe baan heeft nadat u werkloos bent geweest.

Woning

Wij betalen de annuleringskosten als u een huurwoning toegewezen krijgt via een woningstichting of -corporatie. Dit doen wij als de huurperiode max. 30 dagen vóór vertrek of tijdens de reis begint. Wij betalen ook als uw nieuwbouwwoning op een ander moment wordt opgeleverd. Dit doen wij als de oplevering 30 dagen voor vertrek of tijdens de reis is. En het uitstellen of verplaatsen van de oplevering niet kan.

Zelf samengestelde reizen

Heeft u zelf alle onderdelen van uw reis, los van elkaar, geboekt? En u moet annuleren vanwege een verzekerde annuleringsreden? Dan krijgt u een vergoeding voor alle onderdelen van uw reis.

Hulp- of geleidehond

Wij betalen de kosten van annulering als uw hulp- of geleidehond ernstig ziek wordt, overlijdt of een ongeluk krijgt, waardoor uw hond u niet meer kan helpen. U heeft uw hulp- of geleidehond via een officiële instantie.

Wat is niet verzekerd?

Er zijn bijzondere situaties waarin wij niet uitkeren. Bijvoorbeeld als de reden van annulering te verwachten was tijdens het afsluiten van de verzekering of het boeken van de reis. Of bij overlijden en ziekte van vrienden.

Ramp op de reisbestemming

Het annuleren van een reis wegens een ramp, zoals bijvoorbeeld een natuurramp, epidemie of aanslag in het vakantieland is niet verzekerd. Het Calamiteitenfonds vergoedt soms (een deel van) de schade.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Moet uw reisgenoot die niet meeverzekerd is op uw polis de reis annuleren? En wilt u daardoor zelf niet meer op reis? Dan is dit alleen verzekerd als de reden van annulering volgens onze polisvoorwaarden is verzekerd en u met uw reisgenoot op vakantie zou gaan.

Maximale vergoeding

U kunt maximaal  5.000,- per persoon verzekeren op de kortlopende annuleringsverzekering. Dit bedrag geldt ook als u meer dan één kortlopende annuleringsverzekeringen bij ons heeft afgesloten. Wij betalen maximaal  25.000 per polis voor alle verzekerden samen.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd voor geboekte reizen overal ter wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, geef dan altijd eerlijk antwoord op onze vragen. Probeer altijd meer schade te voorkomen of te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Overleg altijd eerst met ons voordat u schade laat herstellen of kosten maakt hiervoor. Verandert er iets in uw situatie? Laat het ons weten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U krijgt bericht van ons wanneer u de premie moet betalen. Standaard betaalt u via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Gaat u binnen een maand op reis? U sluit de verzekering af voor de duur van de reis. De verzekering stopt automatisch op de einddatum van de reis.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering stopt vanzelf aan het einde van uw reis.