Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u op reis bent. De verzekering gaat in op de vertrekdatum van uw reis tot en met de terugkomstdatum van uw reis.

Wat is verzekerd?

U krijgt hulp van de Univé Alarmcentrale bijvoorbeeld bij een ongeluk, ziekte of overlijden. Wij betalen ook eventuele extra reis-, verblijf- en telefoonkosten.

Keuze: medisch

Wij betalen de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling, aanvullend op de zorgverzekering. Overleg altijd eerst met de Univé Alarmcentrale.

Extra informatie

Niet altijd zijn alle medische kosten in het buitenland verzekerd op de zorgverzekering. Met deze dekking kunt u de extra zorgkosten in het buitenland verzekeren. Het vrijwillige eigen risico op uw zorgverzekering is niet verzekerd.

Keuze: bagage

U kunt kiezen voor een maximale vergoeding van € 1.000, € 2.500 of € 3.500 per verzekerde. Voor bepaalde spullen, zoals geld en smartphones, geldt een lagere vergoeding. Er geldt een eigen risico van € 50,- per gebeurtenis voor alle verzekerden samen.

Keuze: bijzondere sporten

Wintersporten tijdens uw reis in Nederland zijn standaard verzekerd. In het buitenland is uw reisverzekering met de door u gekozen dekkingen alleen geldig tijdens wintersporten als u ‘wintersport’ heeft meeverzekerd.

Extra informatie

De meeste sporten zijn standaard meeverzekerd. Wel is bij sommige gevaarlijke sporten de ongevallendekking (indien meeverzekerd) uitgesloten. Neem contact met ons op als u wilt weten of uw sport of activiteit wel of niet is verzekerd.

Keuze: pech op reis

Bij pech of een ongeval in het buitenland met eigen vervoer, zoals auto, camper of caravan krijgt u hulp van de Univé Alarmcentrale. Ook heeft u recht op vervangend vervoer. Dit geldt niet voor een vervangende aanhanger, zoals een caravan.

Extra informatie

Voor het afhalen van een huurauto heeft u een creditcard nodig. Let op, sommige verhuurbedrijven geven geen auto mee aan personen jonger dan 21 jaar.

Keuze: ongevallen

Met deze dekking krijgt u een bedrag uitgekeerd als u door een ongeval voor altijd invalide raakt of komt te overlijden. U mag deze uitkering besteden zoals u wilt.

Extra informatie

Bij overlijden betalen wij maximaal € 25.000 per persoon. Bij invaliditeit hangt de hoogte van de uitkering af van de mate van invaliditeit. Wij betalen maximaal € 75.000 per persoon.

Keuze: kortlopende annuleringsverzekering

Heeft u een reis geboekt, maar kunt u onverwachts niet gaan door een situatie genoemd in de voorwaarden? Dan vergoedt deze verzekering de (boekings-)kosten die u al heeft gemaakt en niet terugkrijgt. Ook als u een reis moet afbreken, of bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur.

Extra informatie

Zie voor een overzicht van de dekkingen van deze aanvullende verzekering de kaart ‘Kortlopende annuleringsverzekering’.

Reisadvies van de overheid

De reisverzekering is ook geldig als er een negatief reisadvies in een bepaald land van toepassing is.

Geld en zakenreis

Geld is standaard meeverzekerd tot een maximum genoemd in de voorwaarden. U bent niet verzekerd voor reizen met een zakelijke doel. Alleen op de doorlopende reisverzekering kunt u congressen, besprekingen, toezichthoudende of administratieve activiteiten wel meeverzekeren.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn bijzondere situaties waarin wij niet uitkeren. Bijvoorbeeld: het opzettelijk schade veroorzaken, schade ontstaan tijdens een reis die u maakt voor een medische behandeling of zakenreizen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bel bij schade altijd meteen de Alarmcentrale. Doe je dit niet, dan krijg je misschien niet alle kosten vergoed.

Eigen risico

Het eigen risico is € 50 per gebeurtenis voor alle verzekerden samen en geldt alleen voor de bagagedekking.

Waar ben ik gedekt?

U kiest zelf voor dekking in Europa of Wereldwijd.

Extra informatie

In Nederland bent u alleen verzekerd bij een betaalde overnachting bij een bedrijf (zoals een hotel of camping). Met ‘Europa’ bedoelen wij ook de landen grenzend aan de Middellandse Zee: Algerije, Egypte, Israël, Libanon, Libië, Marokko, Syrië, Tunesië en Turkije.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, geef dan altijd eerlijk antwoord op onze vragen. Probeer altijd meer schade te voorkomen of te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Overleg altijd eerst met ons voordat u schade laat herstellen of kosten maakt hiervoor. Verandert er iets in uw situatie? Laat het ons weten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie vooraf. U krijgt bericht van ons wanneer u de premie moet betalen. U kunt kiezen of u maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per kwartaal, halfjaar of jaar krijgt u korting. Standaard betaalt u via automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen om per factuur uw premie te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Op uw polis staat van wanneer tot wanneer uw verzekering loopt. U sluit de verzekering af voor de duur van de reis. De verzekering stopt automatisch op de einddatum van uw reis.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering stopt vanzelf aan het einde van uw vakantie.