Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade op de polis genoemde zaken van uw kostbare inboedel, bijvoorbeeld sieraden, fotoapparatuur of muziekinstrumenten.

Wat is verzekerd?

Uw kostbare eigendommen wereldwijd op maat verzekerd tegen beschadiging, diefstal en geheel of gedeeltelijk verlies.

Verzekerd bedrag

Wij vergoeden het verschil in waarde van het voorwerp dat is verzekerd voor en na de schade. Dit zijn de herstel- of vervangingskosten.

Wat is niet verzekerd?

Wij keren niet uit bij schade bij zakelijk gebruik, verhuur, gebruiksschade, schade door weersinvloeden, door slijtage, door ongedierte maar ook bij schade door reparatie en bewerking.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er gelden een aantal dekkingsbeperkingen. Die kunt u lezen in artikel 2.2 t/m 2.16 van de polisvoorwaarden.

Eigen Risico

Bij de eerste schade in een jaar heeft u geen eigen risico. Bij een tweede of volgende schade binnen een jaar heeft u  150,- eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade over de hele wereld. U bent wereldwijd verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, geef dan eerlijk antwoord op onze vragen. Probeer altijd meer schade te voorkomen of te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Overleg eerst met ons voordat u schade laat herstellen of kosten maakt hiervoor. Verandert er iets in uw situatie? Laat het ons weten.

Hoe en wanneer betaal ik?

U krijgt bericht van ons wanneer u de premie moet betalen. Het is mogelijk om de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar te betalen. Standaard betaalt u via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U krijgt van ons bericht dat wij u verzekeren. Op de polis staat vanaf welk moment u verzekerd bent. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Daarna verlengen wij uw verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar. Wij stoppen uw verzekering als u de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Dit kunt u doen via uw adviseur of zelf regelen via Mijn Univé. U kunt uw verzekering elke dag opzeggen zonder opzegtermijn. Na uw opzegging krijgt u van ons een bevestiging. Heeft u te veel premie betaald? Dan krijgt u die terug.