Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering geldt voor een motor, trike of quad. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kiest zelf voor dekkingen voor schade door storm, brand, diefstal of ongelukken. Maar ook voor Rechtshulp, Pechhulp of een Opzittendenverzekering.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw motor verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Wij vergoeden schade die u met uw motor veroorzaakt aan andere motorrijtuigen, aan personen of aan spullen van een ander.

Hulpverlening na een ongeval

Kunt u na een ongeval in Nederland niet verder rijden? U en uw passagiers worden per taxi naar een adres binnen Nederland gebracht. De beschadigde motor en eventuele aanhanger brengen wij naar een garage of uw huis. Een ongeval elders in Europa? Dan wordt passende hulp via de alarmcentrale geregeld.

Keuze: diefstal of total loss

De vergoeding bij diefstal of total loss kan op 3 manieren berekend worden: op basis van nieuwwaarde, aanschafwaarde of vervangingswaarde. Dit is afhankelijk van de door u gekozen dekking en vergoedingsregeling, of de motor nieuw of 2e hands gekocht is én hoelang u de motor in bezit heeft.

Extra informatie

Beperkt Casco dekking: altijd vervangingswaarde. Bij de All Risk dekking kunt u voor motoren tot € 20.000 de standaard vervangingswaarde vergoeding wijzigen in een 3-jaarsvergoeding obv nieuwwaarde of aanschafwaarde.

Keuze: schade door brand of natuur

Dit zijn schades veroorzaakt door brand, hagel, storm, bliksem, overstroming en aanrijding met dieren. Dit is gedekt op de Beperkt Casco en de All Risk dekking.

Keuze: inbraak

Bij inbraak in uw motor gaat het om schade aan uw motor doordat een afgesloten opbergruimte opengebroken is. Dit is gedekt onder de Beperkt Casco en de All Risk dekking. Behalve de helm en motorkleding zijn spullen gestolen uit zo’n opbergruimte niet verzekerd.

Keuze: schade aan eigen motor

Dit is bijvoorbeeld diefstalschade, gedekt op de Beperkt Casco en All Risk dekking. Schade door een verkeersongeval, door vandalisme, slippen of omvallen zijn gedekt op de All Risk dekking.

Keuze: pechhulp

Standaard helpen wij u na een verkeersongeval. Met de Pechhulp Binnenland kunt u ook hulp krijgen bij pech in Nederland. Wij helpen u ter plekke met een reparatie. Lukt dat niet, dan brengen wij uw motor naar een adres van uw keuze. Ook zijn de reiskosten van de bestuurder en passagier(s) gedekt.

Helm- en motorkleding

Standaard is bij Beperkt Casco en All Risk € 1.000 voor schade aan uw helm en motorkleding meeverzekerd. U kunt dit bedrag verhogen tot € 2.500 of € 5.000.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn situaties waarin wij niets uitkeren, ook geen aansprakelijkheidsschade. Bijvoorbeeld: als u – of iemand anders – rijdt zonder rijbewijs, met opzet schade veroorzaakt, rijdt onder invloed van alcohol of drugs, of de motor verhuurt. Maar ook als de schade op een circuit is ontstaan.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor diefstaldekking moet de motor, naast het standaard slot, minimaal voorzien zijn van een ART goedgekeurd slot uit de klasse 4 of 5.

Eigen risico

Het eigen risico voor schade aan uw eigen motor is € 100. Voor aansprakelijkheidsschade geldt geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, geef dan eerlijk antwoord op onze vragen. Probeer altijd meer schade te voorkomen of te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Overleg eerst met ons voordat u schade laat herstellen of kosten maakt hiervoor. Verandert er iets in uw situatie? Laat het ons weten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U krijgt bericht van ons wanneer u de premie moet betalen. Het is mogelijk om de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar te betalen. Bij betaling per kwartaal, halfjaar of jaar krijgt u korting. Standaard betaalt u via automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen om per factuur uw premie te betalen.

Extra informatie

Maandbetaling is alleen mogelijk per automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u schadevrij rijdt, krijgt u premiekorting. Die kan oplopen tot 80%. Vergoeden wij wel schade? Dan raakt u een deel van die korting weer kwijt.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U krijgt van ons bericht dat wij u verzekeren. Op de polis staat vanaf welk moment u verzekerd bent. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Daarna verlengen wij uw verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar. Wij stoppen uw verzekering als u de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Dit kunt u doen via uw adviseur of zelf regelen via Mijn Univé. U kunt uw verzekering elke dag opzeggen zonder opzegtermijn. Na uw opzegging krijgt u van ons een bevestiging. Heeft u te veel premie betaald? Dan krijgt u die terug.