Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert een bedrag uit bij invaliditeit of overlijden door een ongeval met het motorrijtuig. Dit is een aanvullende dekking op een motorrijtuigverzekering en kan worden bijgesloten op een motor-, bromfiets-, of oldtimerverzekering.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd als u instapt in het motorrijtuig, (mee)rijdt in het motorrijtuig en als u uitstapt. Maar ook als u buiten de voertuig staat in verband met tanken, pech of een andere verkeersdeelnemer helpt in geval van pech.

Overlijden

Als door een ongeval met het motorrijtuig een in-/opzittende overlijdt, dan wordt het verzekerd bedrag aan de nabestaanden uitgekeerd. Dit bedrag wordt op de polis vermeld.

Invaliditeit

Als door een ongeval met het motorrijtuig een in-/opzittende invalide wordt, dan wordt een bedrag uitgekeerd op basis van het verzekerd bedrag. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de mate van invaliditeit. Het maximum verzekerd bedrag wordt op de polis vermeld.

Wilt u meer dekking?

Deze aanvullende dekking geldt voor schaden veroorzaakt door het gebruik van het motorrijtuig welke op de polis genoemd wordt. Wilt u dekking in meer situaties en/of voor uw gezin, dan kunt ook een op zich zelf staande persoonlijke of gezinsongevallen verzekering sluiten.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn situaties waarin wij niets uitkeren. Bijvoorbeeld: als u – of iemand anders – rijdt zonder rijbewijs, met opzet schade veroorzaakt of rijdt onder invloed van alcohol of drugs. Ook keren wij niets uit aan de passagier als die op een plaats zit die niet als zitplaats bedoeld is.

Schade aan de auto

Schade aan uw voertuig is niet verzekerd.

Schade aan spullen

Schade aan spullen die met uw voertuig vervoerd zijn, zijn niet verzekerd.

Smartengeld

We vergoeden geen smartengeld. Dit is letselschade door bijvoorbeeld pijn en verdriet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Rijdt u terwijl u de verplichte helm of gordel niet op de juiste wijze draagt dan krijgt u een lagere, of soms helemaal geen uitkering.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, geef dan eerlijk antwoord op onze vragen. Probeer altijd meer schade te voorkomen of te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Overleg eerst met ons voordat u schade laat herstellen of kosten maakt hiervoor. Verandert er iets in uw situatie? Laat het ons weten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U krijgt bericht van ons wanneer u de premie moet betalen. Het is mogelijk om de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar te betalen. Standaard betaalt u via automatische incasso. 

Extra informatie

Maandbetaling is alleen mogelijk per automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U krijgt van ons bericht dat wij u verzekeren. Op de polis staat vanaf welk moment u verzekerd bent. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Daarna verlengen wij uw verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar. Wij stoppen uw verzekering als u de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Dit kunt u doen via uw adviseur of zelf regelen via Mijn Univé. U kunt uw verzekering elke dag opzeggen zonder opzegtermijn. Na uw opzegging krijgt u van ons een bevestiging. Heeft u te veel premie betaald? Dan krijgt u die terug.