Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u een bedrag uitgekeerd als u of één van uw gezinsleden door een ongeval blijvend invalide raakt of overlijdt. De uitkering is vrij te besteden. U bent overal ter wereld verzekerd, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Wat is verzekerd?

De uitkering hangt af van het verzekerd bedrag dat u kiest.

Blijvende invaliditeit

De ongevallenverzekering keert uit bij blijvende invaliditeit door een ongeval. Hierbij geldt dat de hoogte van de uitkering afhangt van het percentage invaliditeit. De berekening van de uitkering is als volgt: percentage invaliditeit x verzekerd bedrag op de polis. U kunt kiezen uit een uitkering van maximaal € 75.000 of € 150.000.

Extra informatie

Duurt het langer dan een jaar na het ongeval voordat wij kunnen uitkeren? Dan betalen we ook rente.

Overlijden

De ongevallenverzekering keert uit bij overlijden door een ongeval. Hierbij kunt u kiezen uit een uitkering van € 10.000 of € 25.000.

Keuze: uitgebreide dekking

Aanvullende dekking is mogelijk voor een ongeval tijdens het uitvoeren van risicovolle beroepen.

Tandheelkundige hulp voor kinderen tot 18 jaar

Zijn uw kinderen ook meeverzekerd op de polis? Dan is maximaal € 1.000 voor medisch noodzakelijke tandheelkundige hulp voor kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn bijzondere situaties waarin wij niet uitkeren. Bijvoorbeeld als u, of iemand anders die belang heeft bij de uitkering, het ongeval met opzet heeft veroorzaakt. Of als het ongeval is ontstaan doordat u alcohol, drugs of medicijnen heeft gebruikt.

Extra informatie

Als het ongeval is ontstaan door het beoefenen van een risicovolle sport, dan keren wij ook niet uit.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als een verzekerde 80 jaar geworden is dan stopt de dekking voor deze verzekerde.

Waar ben ik gedekt?

U bent overal ter wereld verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, geef dan eerlijk antwoord op onze vragen. Meld een ongeval zo snel mogelijk. Verandert er iets in uw situatie? Laat het ons weten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U krijgt bericht van ons wanneer u de premie moet betalen. Het is mogelijk om de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar te betalen. Bij betaling per kwartaal, halfjaar of jaar krijgt u korting. Standaard betaalt u via automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen om per factuur uw premie te betalen.

Extra informatie

Maandbetaling is alleen mogelijk per automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U krijgt van ons bericht dat wij u verzekeren. Op de polis staat vanaf welk moment u verzekerd bent. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Daarna verlengen wij uw verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar. Wij stoppen uw verzekering als u de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Dit kunt u doen via uw adviseur of zelf regelen via Mijn Univé. U kunt uw verzekering elke dag opzeggen zonder opzegtermijn. Na uw opzegging krijgt u van ons een bevestiging. Heeft u te veel premie betaald? Dan krijgt u die terug.