Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woning.

Wat is verzekerd?

Uw woning is verzekerd bij schade. Het gaat daarbij om schade door brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak of een aanrijding.

Verzekerd bedrag

Onbeperkte garantie tegen onderverzekering. Bijgebouwen tot 60m2 zijn standaard meeverzekerd.

Contra-expertise na schade

U kunt bij schade ook zelf een expert in schakelen. Neem over de vergoeding vooraf contact met ons op.

Keuze: glas

Schade door ruitbruik is niet standaard verzekerd, maar kan wel meeverzekerd worden.

Tuin

We vergoeden schade aan uw tuin als gevolg van brand, aanrijding, botsing, afvallende lading tot maximaal € 50.000.

Verbouwing, leegstand

De woning is beperkt verzekerd tijdens verbouwing of leegstand. Verbouwt u de woning aan de buitenkant, stript u de woning volledig aan de binnenzijde of wordt de woning niet bewoond dan is de woning beperkt verzekerd.

Vandalisme

Schade door vandalisme binnen de woning is verzekerd.

Keuze: All Risk dekking

Wilt u een uitgebreidere dekking? Kies dan de Opstal All Risk dekking. Daarmee is ook schade aan uw woning door een ongelukje verzekerd en bent u standaard verzekerd tegen ruitbreuk in uw woning.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door een aardbeving, overstroming, bouwfouten, slecht onderhoud, illegale activiteiten, ruitbreuk en schade aan uw woning door een ongelukje.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Check de polisvoorwaarden. Of vraag uw verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

Er geldt een eigen risico van € 250,- bij schade door storm.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw woning in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, geef dan eerlijk antwoord op onze vragen. Probeer altijd meer schade te voorkomen of te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Overleg eerst met ons voordat u schade laat herstellen of kosten maakt hiervoor. Verandert er iets in uw situatie? Laat het ons weten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U krijgt bericht van ons wanneer u de premie moet betalen. Het is mogelijk om de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar te betalen. Bij betaling per kwartaal, halfjaar of jaar krijgt u korting. Standaard betaalt u via automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen om per factuur uw premie te betalen.

Extra informatie

Maandbetaling is alleen mogelijk per automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U krijgt van ons bericht dat wij u verzekeren. Op de polis staat vanaf welk moment u verzekerd bent. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Daarna verlengen wij uw verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar. Wij stoppen uw verzekering als u de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Dit kunt u doen via uw adviseur of zelf regelen via Mijn Univé. U kunt uw verzekering elke dag opzeggen zonder opzegtermijn. Na uw opzegging krijgt u van ons een bevestiging. Heeft u te veel premie betaald? Dan krijgt u die terug.