Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van Univé Rechtshulp, bij vragen en conflicten tijdens het uitoefenen van uw bedrijf of beroepspraktijk. De kosten die bij een rechtszaak horen worden ook vergoed. Bijvoorbeeld proceskosten en kosten voor het advies van deskundigen.

Wat is verzekerd?

U heeft de volgende dekkingen:      
- Bedrijfsvoering                                                                          
- Aankoop van handelsgoederen en diensten                     
- Verkoop van handelsgoederen en diensten                    
- Incasso 
- Motorrijtuigen en verkeer

Extra informatie

Valt uw bedrijf in de doelgroep ZZP, Detailhandel, Agrarisch, Agrarische dienstverlening of Verenigingen? Dan is de dekking voor conflicten over Motorrijtuigen standaard meeverzekerd. Valt uw bedrijf in de doelgroep MKB, dan kunt u deze dekking zelf kiezen. 

Keuze: bedrijfsvoering of beroepspraktijk

U krijgt juridische hulp van ons bij conflicten die voortkomen uit het uitoefenen van uw bedrijf of  beroepspraktijk. Bijvoorbeeld over uw bedrijfsruimte, met personeel, leveranciers, klanten of afnemers. Conflicten over onrechtmatige daad en strafzaken zijn verzekerd in Europa en landen rond de Middellandse Zee.

Keuze: incasso

Weigert een opdrachtgever of klant te betalen? Dan nemen wij het incassotraject van u over.

Keuze: verkeer

U krijgt juridische hulp van ons als u schade wilt verhalen die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto door iemand anders. Of als een medewerker onder werktijd schade lijdt in het verkeer. Deze dekking geldt voor de landen die op de groene kaart staan.

Extra informatie

U kunt ons altijd bellen of mailen voor advies bij conflicten die onder het Nederlandse recht vallen. We helpen u graag op weg.

Juridische Preventiedienst

U mag eenmaal per drie jaar bepaalde documenten door Univé Rechtshulp laten toetsen.

Extra informatie

Het betreft de volgende documenten:
- uw arbeidsovereenkomsten                                                                                                    - uw algemene leveringsvoorwaarden     
- uw overeenkomst tot opdracht

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn bijzondere situaties waarin wij geen juridische hulp geven of kosten vergoeden. Bijvoorbeeld bij conflicten die al dreigden of bestonden voor de verzekering begon. Bij conflicten die te maken hebben met uw privé situatie. Of als u, zonder onze toestemming, een andere rechtshulpverlener of deskundige inschakelt.

Privé-geschillen en hoedanigheid

Conflicten die geen verband houden met de normale en gebruikelijke werkzaamheden van je beroep of bedrijf (hoedanigheid)vallen niet onder de dekking van deze verzekering.

Belastingen

Uitgesloten is juridische hulp bij een conflict overbelastingrecht, zoals heffingen, leges of WOZ-waarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor de dekking incasso, waarbij wij u helpen met het innen van geldvorderingen op een klant of opdrachtgever,  gelden speciale voorwaarden. 

Maximum kosten en drempel

Wij helpen bij conflicten van meer dan € 250. Aan de kosten voor rechtshulp die wij zelf verlenen zit geen maximum. Externe kosten vergoeden we tot € 50.000. 

Keuze rechtshulpverlener

Als de rechtshulpverlener van Univé Rechtshulp een procedure nodig vindt, dan doet hij die procedure ook voor u. Maar u mag dan ook voor een andere rechtshulpverlener kiezen. Bijvoorbeeld een advocaat. Er geldt in dat geval wel een maximum vergoeding van kosten.

Extra informatie

Kiest u zelf een andere rechtshulpverlener dan bent u verzekerd tot € 50.000 als een advocaat verplicht is. En tot € 3.000 als een advocaat niet verplicht is. Uw eigen risico is € 250,-. Tegen betaling van extra premie kunt u in die situatie ook  kiezen voor een verzekerd bedrag tot € 10.000. Uw eigen risico is dan € 500,-.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd bij conflicten in Nederland. Soms geldt de verzekering in de Europese Unie of de hele wereld. In die gevallen leest u dat op deze verzekeringskaart. U moet wel in Nederland wonen om recht te hebben op hulp en vergoedingen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, geef dan eerlijk antwoord op onze vragen. Probeer altijd meer schade te voorkomen of te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Overleg eerst met ons voordat u schade laat herstellen of kosten maakt hiervoor. Verandert er iets in uw situatie? Laat het ons weten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U krijgt bericht van ons wanneer u de premie moet betalen. Het is mogelijk om de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar te betalen. Bij betaling per kwartaal, halfjaar of jaar krijgt u korting. Standaard betaalt u via automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen om per factuur uw premie te betalen.

Extra informatie

Maandbetaling is alleen mogelijk per automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U krijgt van ons bericht dat wij u verzekeren. Op de polis staat vanaf welk moment u verzekerd bent. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Daarna verlengen wij uw verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar. Wij stoppen uw verzekering als u de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Dit kunt u doen via uw adviseur of zelf regelen via Mijn Univé. U kunt uw verzekering elke dag opzeggen zonder opzegtermijn. Na uw opzegging krijgt u van ons een bevestiging. Heeft u te veel premie betaald? Dan krijgt u die terug.