Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van Univé Rechtshulp bij vragen en conflicten. De kosten die bij een rechtszaak horen worden ook vergoed. Bijvoorbeeld proceskosten en kosten voor het advies van deskundigen.

Wat is verzekerd?

U heeft altijd de basisdekking Letsel & Verkeer. U bent dus verzekerd bij conflicten over die onderwerpen. Daarnaast kunt u kiezen voor de aanvullende dekkingen Consument & Wonen, Inkomen & Sociale voorzieningen en Fiscaal & Vermogen.

Verkeer

U krijgt juridische hulp van ons bij zaken die met het verkeer te maken hebben. Bijvoorbeeld bij een conflict over een ongeluk. Of een conflict bij het kopen of repareren van een auto of motor. Deze dekking geldt voor de landen die op de groene kaart staan.

Letsel

Raakt u gewond of loopt u psychische schade op? En is dit de schuld van iemand anders? Dan krijgt u juridische hulp van ons. Bijvoorbeeld bij een verkeersongeluk, een ongeluk op het werk, of een medische fout. Deze dekking geldt in de hele wereld.

Keuze: wonen

Kiest u voor de aanvullende dekking Consument & Wonen? Dan krijgt u juridische hulp bij conflicten over uw woning. Bijvoorbeeld over bouw, verbouwing, huur, verhuur, koop of verkoop. Deze dekking geldt voor woningen in Nederland.

Keuze: werk en inkomen

Kiest u voor de aanvullende dekking Inkomen & Sociale voorzieningen? Dan krijgt u juridische hulp bij conflicten over uw baan, studiefinanciering, uitkering of pensioen. Deze dekking geldt in de hele Europese Unie.

Extra informatie

Kiest u voor de aanvullende dekking Consument & Wonen? Dan krijgt u ook hulp bij conflicten over vrijwilligerswerk. Deze dekking geldt in Nederland.

Keuze: aankopen

Kiest u voor de aanvullende dekking Consument & Wonen? Dan krijgt u juridische hulp bij conflicten over spullen of diensten die u koopt in Nederland. Ook over uw energie- of telefoonrekening.

Extra informatie

Conflicten over de huur van een vakantieverblijf zijn verzekerd in de EU en landen rond de Middellandse Zee. U krijgt ook hulp bij conflicten met een onderwijsinstelling waar u studeert, en bij conflicten over het lidmaatschap van verenigingen.

Keuze: familie en relaties

Kiest u voor de aanvullende dekking Consument & Wonen? Dan krijgt u juridische hulp bij conflicten over erfenissen. Bij andere familieconflicten krijgt u per conflict één keer juridisch advies. Kiest u voor de aanvullende dekking Fiscaal & Vermogen? Dan regelt Univé mediation bij een echtscheiding.

Extra informatie

Naast echtscheiding geldt dit ook bij het beëindigen van geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract.

Keuze: fiscaal en vermogen

Kiest u voor de aanvullende dekking Fiscaal & Vermogen? Dan krijgt u juridische hulp bij conflicten over aandelen, obligaties en opties. En wanneer u in beroep gaat tegen een beslissing van de Belastingdienst. Ook regelt Univé mediation bij een echtscheiding.

Advies bij álle conflicten

U kunt ons altijd bellen of mailen voor advies bij conflicten die onder het Nederlandse recht vallen. Ook als uw verzekering het conflict niet dekt. We helpen u graag op weg.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn bijzondere situaties waarin wij geen juridische hulp geven of kosten vergoeden. Bijvoorbeeld bij conflicten die al dreigden of bestonden voor de verzekering begon. Bij zakelijke conflicten. Of als u, zonder onze toestemming, een andere rechtshulpverlener of deskundige inschakelt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U bent voor alle nieuwe conflicten direct verzekerd op de dag dat de verzekering ingaat. Er geldt wel een wachttijd voor mediation bij echtscheiding.

Maximum kosten en drempel

Wij helpen bij conflicten van meer dan € 100. Aan de kosten voor rechtshulp die wij zelf verlenen zit geen maximum. Externe kosten vergoeden we tot € 50.000. Of tot € 3.000 als u in een procedure een andere rechtshulpverlener kiest (zie Vrije keuze rechtshulpverlener). Dan is uw eigen risico € 250.

Keuze rechtshulpverlener

Als de rechtshulpverlener van Univé een procedure nodig vindt, dan doet hij die procedure ook voor u. Maar u mag dan ook voor een andere rechtshulpverlener kiezen. Bijvoorbeeld een advocaat. Er geldt in dat geval wel een maximum vergoeding van kosten.

Extra informatie

Een advocaat is (wettelijk) verplicht in civiele rechtszaken, die te groot zijn voor de kantonrechter. Civiele zaken zijn zaken tussen burgers en organisaties onderling.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd bij conflicten in Nederland. Soms geldt de verzekering in de Europese Unie of de hele wereld. In die gevallen leest u dat op deze verzekeringskaart. U moet wel in Nederland wonen om recht te hebben op hulp en vergoedingen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, geef dan eerlijk antwoord op onze vragen. Probeer altijd meer schade te voorkomen of te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Overleg eerst met ons voordat u schade laat herstellen of kosten maakt hiervoor. Verandert er iets in uw situatie? Laat het ons weten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U krijgt bericht van ons wanneer u de premie moet betalen. Het is mogelijk om de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar te betalen. Bij betaling per kwartaal, halfjaar of jaar krijgt u korting. Standaard betaalt u via automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen om per factuur uw premie te betalen.

Extra informatie

Maandbetaling is alleen mogelijk per automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U krijgt van ons bericht dat wij u verzekeren. Op de polis staat vanaf welk moment u verzekerd bent. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Daarna verlengen wij uw verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar. Wij stoppen uw verzekering als u de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Dit kunt u doen via uw adviseur of zelf regelen via Mijn Univé. U kunt uw verzekering elke dag opzeggen zonder opzegtermijn. Na uw opzegging krijgt u van ons een bevestiging. Heeft u te veel premie betaald? Dan krijgt u die terug.