Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van Univé Rechtshulp bij vragen en conflicten. De kosten die bij een rechtszaak horen worden ook vergoed. Bijvoorbeeld proceskosten en kosten voor het advies van deskundigen.

Wat is verzekerd?

De rechtsbijstandsverzekering van Univé kunt u zelf samenstellen. Er zijn twee basisdekkingen waar u minimaal één van moet kiezen. Dit zijn Verkeer & Voertuigen of Consument, Koop & Wonen. Daarnaast kunt u kiezen voor de aanvullende dekkingen Familie, Relatie & Erfenis, Werk & Salaris, Uitkeringen, Toeslagen & Pensioen, Belasting & Vermogen en Extra Onroerende Zaken.

Keuze: verkeer

Raakt u gewond door deelname aan het verkeer? Dan krijgt u voor letsel juridische hulp van ons. U krijgt ook juridische hulp bij zaken die met het verkeer te maken hebben. Bijvoorbeeld bij schade door een ongeluk. Optioneel: conflicten met een bedrijf over het kopen van een auto of motor.

Letsel

U ontvangt juridische hulp als u letselschade op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld na een aanrijding, arbeidsongeval, of door een medische fout.

Keuze: wonen

Kiest u voor Consument, Koop & Wonen? Dan krijgt u juridische hulp bij conflicten over uw woning en uw woonomgeving. Bijvoorbeeld over bouw, verbouwing, huur, koop of verkoop. Dit geldt voor woningen in Nederland. U krijgt juridische hulp bij conflicten over spullen of diensten die u koopt in Nederland. Dit geldt ook voor aankopen die u doet via Marktplaats.

Keuze: werk en inkomen

Kiest u voor de aanvullende dekking Werk & Salaris? Dan krijgt u juridische hulp bij conflicten over uw baan. Deze dekking geldt in de Europese Unie. Raakt u gewond door een ongeluk op het werk? Dan is dat ook verzekerd. Dit geldt voor de hele wereld.

Aankopen

Binnen de dekking Consument, Koop & Wonen krijgt u ook hulp bij conflicten over uw energie- en telefoonrekening. Daarnaast bent u verzekerd voor conflicten met een onderwijsinstelling waar u studeert en bij conflicten over het lidmaatschap van verenigingen.

Keuze: familie en relaties

Kiest u voor Familie, Relatie & Erfenis? Dan krijgt u juridische hulp bij een aantal met name genoemde conflicten over personen- en familierecht zoals bijvoorbeeld: beschermingsbewind, mentorschap of curatele voor u. En erfrecht, zoals conflicten over het aanvaarden, verdelen of afwikkelen van een erfenis. Bij echtscheiding helpen wij u in de vorm van echtscheidingsmediation (optioneel te kiezen).

Keuze: fiscaal en vermogen

Kiest u voor Belasting & Vermogen? Dan krijgt u juridische hulp bij conflicten over aandelen, obligaties en opties. En wanneer u in beroep gaat tegen een beslissing van de Belastingdienst.

advies bij álle conflicten

U kunt ons altijd bellen of mailen voor advies bij conflicten die onder het Nederlandse recht vallen. Ook als uw verzekering het conflict niet dekt. We helpen u graag op weg.

Keuze: extra Onroerende Zaken

Kiest u voor de aanvullende dekking van Extra Onroerende Zaken? Dan krijgt u juridische hulp bij conflicten over verbouwingen, verzekeringen, burenrecht en een beslissing van de overheid. Dit geldt voor uw tweede woning in het buitenland, meerdere woningen in Nederland of andere onroerende zaken die u verhuurt.

Keuze: uitkeringen, Toeslagen & Pensioen

Kiest u voor de aanvullende Uitkeringen, Toeslagen & Pensioen? Dan krijgt u juridische hulp bij conflicten over een sociale verzekering of uitkering, uw persoonsgebonden budget, studiefinanciering, een toeslag van de belastingdienst of uw pensioen. Deze dekking geldt in de Europese Unie.

Wat is niet verzekerd?

Er zijn bijzondere situaties waarin wij geen juridische hulp geven of kosten vergoeden. Bijvoorbeeld bij conflicten die al dreigden of bestonden voor de verzekering begon. Of bij zakelijke conflicten. Of als u, zonder onze toestemming, een andere rechtshulpverlener of deskundige inschakelt.

Welke kosten zijn niet verzekerd?

Niet verzekerde kosten zijn onder andere boetes, dwangsommen, te verrekenen btw, buitengerechtelijke kosten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U bent voor alle nieuwe conflicten direct verzekerd op de dag dat de verzekering ingaat. Er geldt wel een wachttijd voor mediation bij echtscheiding.

Maximum kosten en drempel

Wij helpen bij conflicten van meer dan  175. Aan de kosten voor rechtshulp die wij zelf verlenen zit geen maximum. Kosten van externe deskundigen vergoeden we tot  50.000. Of tot het door u gekozen bedrag als u in een procedure een andere rechtshulpverlener kiest . Dan is uw eigen risico  250.

Keuze rechtshulpverlener

Als de rechtshulpverlener van Univé Rechtshulp een procedure nodig vindt, dan doet hij die procedure ook voor u. Maar u mag dan ook voor een andere rechtshulpverlener kiezen. Bijvoorbeeld een advocaat. Er geldt in dat geval wel een maximum vergoeding van kosten.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd bij conflicten in Nederland. Soms geldt de verzekering in de Europese Unie of de hele wereld. In die gevallen leest u dat op deze verzekeringskaart. U moet wel in Nederland wonen om recht te hebben op hulp en vergoedingen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, geef dan eerlijk antwoord op onze vragen. Probeer altijd meer schade te voorkomen of te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Overleg eerst met ons voordat u schade laat herstellen of kosten maakt hiervoor. Verandert er iets in uw situatie? Laat het ons weten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U krijgt bericht van ons wanneer u de premie moet betalen. Het is mogelijk om de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar te betalen. Standaard betaalt u via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U krijgt van ons bericht dat wij u verzekeren. Op de polis staat vanaf welk moment u verzekerd bent. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Daarna verlengen wij uw verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar. Wij stoppen uw verzekering als u de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Dit kunt u doen via uw adviseur of zelf regelen via Mijn Univé. U kunt uw verzekering elke dag opzeggen zonder opzegtermijn. Na uw opzegging krijgt u van ons een bevestiging. Heeft u te veel premie betaald? Dan krijgt u die terug.