Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze aanvullende dekking op uw motorrijtuig- of bootverzekering krijgt u juridische hulp van Univé Rechtshulp na een verkeersongeluk. En bij conflicten over contracten die te maken hebben met uw motorrijtuig of boot.

Wat is verzekerd?

De aanvullende dekking geldt voor uzelf. Uw partner en/of kinderen, passagiers of reisgenoten zijn ook verzekerd. Zij krijgen hulp bij een conflict dat ontstaat als ze deelnemen aan het verkeer met uw motorrijtuig of boot.

Keuze rechtshulpverlener

Als de rechtshulpverlener van Univé een procedure nodig vindt, dan doet hij die procedure ook voor u. Maar u mag dan ook een andere rechtshulpverlener kiezen. Bijvoorbeeld een advocaat. Er geldt in dat geval wel een maximum vergoeding van kosten.

Schade in het verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade die iemand anders veroorzaakt aan uw motorrijtuig, boot of spullen die daar in liggen.

Letselschade

Juridische hulp als u letselschade in het verkeer op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld als u gewond raakt bij een aanrijding.

Conflicten over contracten

Juridische hulp bij conflicten over de aankoop, verkoop, of reparatie van uw motorrijtuig of boot. Of bij conflicten over verzekeringen van uw motorrijtuig of boot.

Advies bij alle conflicten

U kunt ons altijd bellen of mailen voor advies bij conflicten die onder het Nederlands recht vallen. Ook als uw verzekering het conflict niet dekt. Wij helpen u graag op weg.

Wat is niet verzekerd?

Er zijn bijzondere situaties waarin wij geen juridische hulp geven of kosten vergoeden. Bijvoorbeeld bij conflicten die al dreigden of bestonden voor de verzekering begon. Of als u, zonder onze toestemming, een andere rechtshulpverlener of deskundige inschakelt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Heeft u een conflict? Meld dat dan direct bij ons. Wij proberen het dan zo snel mogelijk op te lossen. Wilt u in de tussentijd zelf actie ondernemen? Overleg dat dan altijd eerst met ons.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd bij ongevallen met uw motorijtuig in de landen die op de groene kaart staan. Voor contracten die te maken hebben met uw motorrijtuig bent u verzekerd in Europa, maar niet in Turkije en Rusland. Met uw boot bent u verzekerd binnen het verzekerde vaargebied.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U krijgt bericht van ons wanneer u de premie moet betalen. Het is mogelijk om de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar te betalen. Standaard betaalt u via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U krijgt van ons bericht dat wij u verzekeren. Op de polis staat vanaf welk moment u verzekerd bent. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Daarna verlengen wij uw verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar. Wij stoppen uw verzekering als u de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Dit kunt u doen via uw adviseur of zelf regelen via Mijn Univé. U kunt uw verzekering elke dag opzeggen zonder opzegtermijn. Na uw opzegging krijgt u van ons een bevestiging. Heeft u te veel premie betaald? Dan krijgt u die terug.