Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt na een ongeval schade aan de bestuurder en inzittenden van uw auto. Ook als de tegenpartij de schade heeft veroorzaakt, betaalt Univé direct de kosten.

Wat is verzekerd?

Wij vergoeden schade als u in de auto bent, in- of uitstapt, onderweg de auto repareert of iemand helpt. Ook als u zelf schuldig bent, of als onduidelijk is wie aansprakelijk is.

Letselschade

We vergoeden medische kosten en kosten bij overlijden (zoals uitvaartkosten). Raakt een inzittende invalide? Dan vergoeden we bijvoorbeeld de schade van het niet meer kunnen werken. Of kosten voor huishoudelijke hulp.

Materiële schade

Wij vergoeden schade aan uw bagage, kleding of spullen in de auto.

Overlijden

Wij vergoeden de werkelijke kosten bij overlijden. Zoals bijvoorbeeld de uitvaartkosten.

Uitkering bij invaliditeit

Raakt een inzittende blijvend invalide? Dan vergoeden wij de werkelijke medische kosten tot maximaal € 1.000.000,-.

Smartengeld

Wij betalen smartengeld als u gewond raakt.

Schuldvraag niet relevant

U kunt direct een beroep doen op uw verzekering. Wij keren uit ongeacht wie aansprakelijk is voor de schade. Ook als u zelf schuldig bent, of onduidelijk is wie de schade heeft veroorzaakt.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit als schade ontstaat door een bestuurder die de auto niet mag besturen. Of tijdens activiteiten waarbij snelheid belangrijk is, zoals een race.

Geld, cheques, creditcards

Geld, betaalpassen, cheques en creditcards zijn niet verzekerd.

Schade aan auto

Schade aan de auto, caravan of aanhanger is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij betalen minder als u geen veiligheidsgordel draagt. Dit geldt als u daardoor overlijdt, invalide of gewond raakt.

Maximale vergoeding

We vergoeden maximaal € 1.000.000 per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, geef dan eerlijk antwoord op onze vragen. Probeer altijd meer schade te voorkomen of te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Overleg eerst met ons voordat u schade laat herstellen of kosten maakt hiervoor. Verandert er iets in uw situatie? Laat het ons weten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U krijgt bericht van ons wanneer u de premie moet betalen. Het is mogelijk om de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar te betalen. Bij betaling per kwartaal, halfjaar of jaar krijgt u korting. Standaard betaalt u via automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen om per factuur uw premie te betalen.

Extra informatie

Maandbetaling is alleen mogelijk per automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U krijgt van ons bericht dat wij u verzekeren. Op de polis staat vanaf welk moment u verzekerd bent. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Daarna verlengen wij uw verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar. Wij stoppen uw verzekering als u de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Dit kunt u doen via uw adviseur of zelf regelen via Mijn Univé. U kunt uw verzekering elke dag opzeggen zonder opzegtermijn. Na uw opzegging krijgt u van ons een bevestiging. Heeft u te veel premie betaald? Dan krijgt u die terug.