Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je tractor.

Extra informatie

{Mogelijk extra detail-informatie of toelichting van begrippen}

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw tractor verzekerd is. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Verzekerd bedrag

Schade aan zaken € 2.500.000,-

Schade aan personen € 6.100.000,-

Keuze: aansprakelijkheid (WA)

Wij vergoeden schade die uw tractor veroorzaakt aan andere motorrijtuigen, personen of spullen. Voor tractoren is dit een verplichte verzekering.

Keuze: beperkt casco

Schade door bijvoorbeeld brand, storm, ruitschade, botsing met loslopende dieren, inbraak en diefstal wordt vergoed. Schade door eigen toedoen is niet verzekerd.

Extra informatie

Bij diefstal of total loss van uw tractor binnen 12 maanden na aanschaf, vergoeden wij de nieuwwaarde, als u de eerste eigenaar bent. Maar alleen tot maximaal 5.000 draaiuren. Daarna geldt nog drie jaar een gunstige afschrijving. In alle overige gevallen vergoeden wij de vervangingswaarde.

Keuze: casco standaard

Hierbij bent u ook verzekerd voor schade door plotselinge en onverwachte gebeurtenissen van buitenaf. En voor schade door eigen toedoen, bijvoorbeeld een botsing.

Extra informatie

Bij diefstal of total loss van uw tractor binnen 12 maanden na aanschaf, vergoeden wij de nieuwwaarde, als u de eerste eigenaar bent. Maar alleen tot maximaal 5.000 draaiuren. Daarna geldt nog drie jaar een gunstige afschrijving. In alle overige gevallen vergoeden wij de vervangingswaarde.

Keuze: casco uitgebreid

De Casco Uitgebreid dekking is gelijk aan de Casco Standaard dekking inclusief de aanvullende dekking eigen gebrek. Deze biedt dekking voor schade aan de tractor door een eigen gebrek, verkeerd gebruik of bediening, of plotselinge overbelasting.

Keuze: Rechtsbijstand Verkeer

Biedt dekking voor rechtshulp bij verhalen van schade in het verkeer, conflicten bij de aankoop of reparatie van de tractor,  of strafzaken die te maken hebben met schade in het verkeer.

Keuze: Schade Verzekering Inzittenden

Deze dekking geldt voor de bestuurder en de passagiers. Alle werkelijk geleden schade is verzekerd tot een bedrag van € 1.000.000,-. Ook als de tegenpartij de schade heeft veroorzaakt, betaalt Univé direct de schade van u en de inzittenden.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn bijzondere situaties waarin wij niet uitkeren. Bijvoorbeeld: als u – of iemand anders – rijdt zonder rijbewijs, opzettelijk schade veroorzaakt of rijdt onder invloed van alcohol of drugs. En als u uw tractor tegen betaling heeft verhuurd. Of bij vervoer tegen betaling.

Schade door wedstrijden en ander gebruik

Schade die ontstaat door het gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd, of het meedoen aan wedstrijden, is niet verzekerd. Als snelheid niet belangrijk is mag u met een tractor wel meedoen aan trekkertrek wedstrijden in de standaardklasse; maar alleen met een standaard tractor.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Let op: in sommige gevallen worden eisen gesteld aan beveiliging tegen diefstal. Bijvoorbeeld als de tractor achterblijft op de werklocatie.

Eigen risico

Standaard is het eigen risico € 250 bij tractoren tot € 100.000. Dit kan oplopen tot € 1.500 bij tractoren boven € 400.000.

Afspraken

Voldoet u niet aan bepaalde eisen of afspraken, dan keren wij soms niet uit of krijgt u een hoger eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

De dekking geldt in alle landen op de groene kaart.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, geef dan eerlijk antwoord op onze vragen. Probeer altijd meer schade te voorkomen of te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Overleg eerst met ons voordat u schade laat herstellen of kosten maakt hiervoor. Verandert er iets in uw situatie? Laat het ons weten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U krijgt bericht van ons wanneer u de premie moet betalen. Het is mogelijk om de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar te betalen. Bij betaling per kwartaal, halfjaar of jaar krijgt u korting. Standaard betaalt u via automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen om per factuur uw premie te betalen.

Extra informatie

Maandbetaling is alleen mogelijk per automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U krijgt van ons bericht dat wij u verzekeren. Op de polis staat vanaf welk moment u verzekerd bent. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Daarna verlengen wij uw verzekering elk jaar  automatisch met 1 jaar. Wij stoppen uw verzekering als u de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Dit kunt u doen via uw adviseur of zelf regelen via Mijn Univé. U kunt uw verzekering elke dag opzeggen zonder opzegtermijn. Na uw opzegging krijgt u van ons een bevestiging. Heeft u te veel premie betaald? Dan krijgt u die terug.