Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan inboedel in je woning.

Wat is verzekerd?

Verzekerd is materiële schade door een van buitenkomende gebeurtenis, bijvoorbeeld: brand, bliksem, storm, water, diefstal, vandalisme, aanrijding en huisongelukjes zoals vallen en stoten. Diefstalgevoelige inboedel en sieraden zijn voor een standaard bedrag meeverzekerd. Schade aan mobiele elektronica is niet verzekerd voor huisongelukjes. Schade door cybercriminaliteit is verzekerd tot € 2.000.

Extra informatie

Schade door cybercriminaliteit aan jouw computerapparatuur is verzekerd tot € 2.000 per jaar. Je krijgt daarbij hulp van de Univé Cyberhelpdesk als je slachtoffer bent van cybercriminaliteit of dit vermoedt.

Verzekerd bedrag

Univé verzekert gegarandeerd de totale waarde van jouw inboedel. Is bij schade jouw inboedel ten tijde van de gebeurtenis jonger dan vijf jaar en is herstel niet mogelijk? Dan vergoeden wij de nieuwwaarde. Uitzonderingen hierop zijn beschreven in de voorwaarden. Na vijf jaar vergoeden wij de dagwaarde. Univé berekent de dagwaarde van jouw spullen met behulp van een afschrijvingstabel.

Een overzicht vind je hier.

Contra-expertise na schade

Je kunt bij schade ook zelf een expert in schakelen. Neem over de vergoeding vooraf contact met ons op.

Sieraden

Verzekerd tot maximaal € 10.000. Heb je sieraden met een hogere waarde dan kunt je dit aanpassen. Je hebt de mogelijkheid een hoger verzekerd bedrag te kiezen.

 

(Audio-) apparatuur

Overige diefstalgevoelige inboedel, waaronder (audio)apparatuur, zijn in totaal voor € 15.000 gezamenlijk meeverzekerd (standaard). Bij deze diefstalgevoelige inboedel is er de mogelijkheid een hoger bedrag te verzekeren.

Keuze: spullen buiten huis

De Inboedelverzekering is uit te breiden met de Buitenshuis dekking. Hierbij zijn jouw spullen het hele jaar door overal in Nederland buiten je woning verzekerd tot € 2.500 per jaar.

Extra informatie

Dit geldt niet voor mobiele elektronica. Dit is alleen verzekerd als de dekking Mobiele Elektronica meeverzekerd is.

Vallen en stoten

Schade aan je inboedel door vallen en stoten is verzekerd.

Extra informatie

Dit geldt niet voor mobiele elektronica. Dit is alleen verzekerd als de dekking Mobiele Elektronica meeverzekerd is.

Keuze: Mobiele Elektronica

Schade aan mobiele elektronica zowel binnen als buiten je woning verzekerd voor schade door huisongelukjes, zoals vallen en stoten van jouw mobiele elektronica. De maximale vergoeding is € 15.000 per gebeurtenis.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door een aardbeving, overstroming van een primaire waterkering, slijtage, eigen gebrek en illegale activiteiten zijn niet verzekerd.

Schade aan je inboedel die buiten jouw huis ontstaat is niet verzekerd, tenzij de dekking Buitenshuis is meeverzekerd. Uitzonderingen staan beschreven in de voorwaarden.

Schade ontstaan door dieren is niet verzekerd.

Het betalen van losgeld, boetes en fraude met betaal- en communicatie-applicaties is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Check je polisvoorwaarden. Of vraag je verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

Bij schade aan jouw inboedel geldt geen eigen risico. Of je kiest zelf voor een eigen risico van € 100, € 250 of € 500 in ruil voor premievoordeel.

Extra informatie

Bij stormschade aan je huurdersbelang geldt standaard een eigen risico van € 250.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of heeft gefaald.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je inboedel/je spullen in je huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, geef dan eerlijk antwoord op onze vragen. Probeer altijd meer schade te voorkomen of te beperken. Maak waar mogelijk altijd foto's van de beschadigde inboedel. Meld schade zo snel mogelijk. Overleg eerst met ons voordat je schade laat herstellen of kosten maakt hiervoor. Verandert er iets in jouw situatie? Laat het ons zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden, weten.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Dit kun je doen via jouw adviseur of zelf regelen via Mijn Univé. Je kunt jouw verzekering elke dag opzeggen zonder opzegtermijn. Na jouw opzegging krijg je van ons een bevestiging. Heb je teveel premie betaald? Dan krijg je die terug.