Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw vrachtauto. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is wettelijk verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je vrachtwagen verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Wij vergoeden schade die uw vrachtauto veroorzaakt aan andere auto’s, personen of spullen.

Keuze: beperkt Casco

Schade door bijvoorbeeld brand, storm, ruitschade, botsing met loslopende dieren, inbraak en diefstal wordt vergoed. Schade door eigen toedoen is niet verzekerd.

Keuze: volledig Casco

Hierbij bent u ook verzekerd voor schade door plotselinge en onverwachte gebeurtenissen van buitenaf. En voor schade door eigen toedoen, bijvoorbeeld een botsing.

Keuze: laad- losmaterieel

Opgebouwd materieel is meeverzekerd tot maximaal het verzekerd bedrag dat op uw polis staat. Wij betalen voor opgebouwd materieel de vervangingswaarde.

Auto-elektronica

Kan meeverzekerd worden als accessoires. Accessoires zijn standaard tot  1.000 meeverzekerd. Wij betalen meer als u extra heeft meeverzekerd. Wij betalen voor accessoires de vervangingswaarde.

Keuze: aansprakelijkheid werkrisico

Schade door opgebouwd werkmaterieel is standaard meeverzekerd. Bijvoorbeeld schade door laden of lossen met een laad- en loskraan.

Hulpverlening na een ongeval

Kunt u na een ongeval in Nederland niet meer zelf thuiskomen? Wij zorgen voor vervoer. Een taxi brengt u en uw passagiers naar een adres in Nederland. En we brengen uw beschadigde auto en eventuele aanhanger naar een garage of naar huis.

Keuze: schade Verzekering Inzittenden

Deze dekking biedt een uitgebreide dekking voor de bestuurder en de passagiers. Alle werkelijk geleden schade is verzekerd tot een bedrag van  1.000.000,-. Ook als de tegenpartij de schade heeft veroorzaakt, betaalt Univé direct de kosten.

Keuze: rechtsbijstand Verkeer

Biedt dekking voor rechtshulp bij verhalen van schade in het verkeer, conflicten bij de aankoop of reparatie van de bedrijfsauto, of strafzaken die te maken hebben met schade in het verkeer.

Wat is niet verzekerd?

Er zijn bijzondere situaties waarin wij niet uitkeren. Bijvoorbeeld: als u – of iemand anders – rijdt zonder rijbewijs, opzettelijk schade veroorzaakt of rijdt onder invloed van alcohol of drugs. En als u uw vrachtauto tegen betaling heeft verhuurd. Of bij vervoer tegen betaling.

Aansprakelijkheid gevaarlijke stoffen

Vervoer van gevaarlijke stoffen is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Let op: de aanvullende dekking pechhulp kan niet voor vrachtauto’s afgesloten worden.

Eigen risico

Het eigen risico is  250 per schade bij schade aan uw auto. U kunt ook kiezen voor een hoger bedrag. Uw premie wordt dan lager. Voor het vervangen van een ruit is het eigen risico  100 als u dit laat doen door een bedrijf waarmee wij samenwerken. Bij andere bedrijven geldt het gekozen eigen risico.

Beveiliging

Er zijn geen beveiligingseisen. Er geldt een uitsluiting voor diefstal wanneer u niet voorzichtig genoeg bent. Bijvoorbeeld als u de vrachtauto niet op slot doet.

Reparatie

U mag zelf een reparateur kiezen. Is de schade meer dan  750? Laat dan onze expert eerst de schade bekijken. We betalen de schade namelijk alleen als wij die eerst gezien hebben.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, geef dan eerlijk antwoord op onze vragen. Probeer altijd meer schade te voorkomen of te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Overleg eerst met ons voordat u schade laat herstellen of kosten maakt hiervoor. Verandert er iets in uw situatie? Laat het ons weten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U krijg bericht van ons wanneer u de premie moet betalen. Het is mogelijk om de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar te betalen. Standaard betaalt u via automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u schadevrij rijdt, krijgt u premiekorting. Die kan oplopen tot 80%. Vergoeden wij wel schade? Dan raakt u een deel van die korting weer kwijt.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U krijgt van ons bericht dat wij u verzekeren. Op de polis staat vanaf welk moment u verzekerd bent. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Daarna verlengen wij uw verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar. Wij stoppen uw verzekering als u de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Dit kunt u doen via uw adviseur of zelf regelen via Mijn Univé. U kunt uw verzekering elke dag opzeggen zonder opzegtermijn. Na uw opzegging krijgt u van ons een bevestiging. Heeft u te veel premie betaald? Dan krijgt u die terug.