Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die u – of iemand anders – met uw zakelijke personenauto veroorzaakt bij anderen. Deze autoverzekering (WA) is wettelijk verplicht.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw zakelijk gebruikte personenauto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Wij vergoeden schade die uw auto veroorzaakt aan andere auto’s, personen of spullen.

Keuze: beperkt Casco

Schade door bijvoorbeeld brand, storm, ruitschade, botsing met loslopende dieren, inbraak en diefstal wordt vergoed. Schade door eigen toedoen is niet verzekerd. 

Extra informatie

Bij diefstal of total loss van uw auto binnen 12 maanden na aanschaf, vergoeden wij de nieuwwaarde. Dit geldt als de oorspronkelijke cataloguswaarde niet meer is dan € 85.000 en uw auto nog geen jaar oud is. Is uw auto 1 jaar of ouder? Dan betalen wij de vervangingswaarde.

Keuze: volledig Casco

Hierbij ben je ook verzekerd voor schade door plotselinge en onverwachte gebeurtenissen van buitenaf. En voor schade door eigen toedoen, bijvoorbeeld een botsing.

Extra informatie

Bij diefstal of total loss van uw auto binnen 12 maanden na aanschaf, vergoeden wij de nieuwwaarde. Dit geldt als de oorspronkelijke cataloguswaarde niet meer is dan € 85.000 en uw auto nog geen jaar oud is. Is uw auto 1 jaar of ouder? Dan betalen wij de vervangingswaarde.

Hulpverlening

Kunt u na een ongeval in Nederland niet meer zelf thuiskomen? Wij zorgen voor vervoer. Een taxi brengt u en uw passagiers naar een adres in Nederland. En we brengen uw beschadigde auto en eventuele aanhanger naar een garage of naar huis.

Keuze: auto-elektronica en/of accessoires

Schade aan uw auto-elektronica en/of aan de accessoires is meeverzekerd op een beperkt casco of een volledig casco verzekering.

Keuze: Pechhulp

U kunt Pechhulp Binnenland en Pechhulp Buitenland meeverzekeren. Wij zorgen dan dat de hulpdienst uw auto repareert, als u pech krijgt onderweg. Lukt dit niet ter plekke? Dan sleept de hulpdienst uw auto gratis naar de dichtstbijzijnde garage.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn bijzondere situaties waarin wij niet uitkeren. Bijvoorbeeld: als u, of iemand anders, rijdt zonder rijbewijs, opzettelijk schade veroorzaakt of rijdt onder invloed van alcohol of drugs. En als u uw auto tegen betaling heeft verhuurd. Of bij vervoer tegen betaling.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U kunt de volgende aanvullende dekkingen kiezen: pechhulp, rechtshulp en een inzittendenverzekering.

Eigen risico

Het eigen risico bedraagt € 250,- per claim bij schade aan uw eigen auto en € 100,- bij het vervangen van een ruit. U kunt ervoor kiezen om een hoger bedrag dan de standaard € 250 eigen risico te nemen. Uw premie wordt dan lager.

Beveiliging

Voor auto's met een cataloguswaarde boven € 50.000,- gelden aanvullende alarmeisen. Dit geldt alleen als u beperkt casco of volledig casco verzekerd bent.

Reparatie

Bij alle schade moet de reparatie uitgevoerd worden door een bij Univé aangesloten schadeherstelbedrijf. Bij deze bedrijven krijgt u gratis vervangend vervoer, garantie op de onderdelen en de nota gaat rechtstreeks naar Univé. Dit geldt alleen als u beperkt casco of volledig casco verzekerd bent.

Extra informatie

Tegen betaling van extra premie is het mogelijk om uw schade te laten herstellen bij een schadehersteller van uw keuze. Als u hier de voorkeur aan geeft, kies dan de optie "eigen keuze herstelbedrijf" bij het aanvragen van uw verzekering.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, geef dan eerlijk antwoord op onze vragen. Probeer altijd meer schade te voorkomen of te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Overleg eerst met ons voordat u schade laat herstellen of kosten maakt hiervoor. Verandert er iets in uw situatie? Laat het ons weten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U krijgt bericht van ons wanneer u de premie moet betalen. Het is mogelijk om de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar te betalen. Bij betaling per kwartaal, halfjaar of jaar krijgt u korting. Standaard betaalt u via automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen om per factuur uw premie te betalen.

Extra informatie

Maandbetaling is alleen mogelijk per automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot een maximum). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U krijgt van ons bericht dat wij u verzekeren. Op de polis staat vanaf welk moment u verzekerd bent. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Daarna verlengen wij uw verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar. Wij stoppen uw verzekering als u de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Dit kunt u doen via uw adviseur of zelf regelen via Mijn Univé. U kunt uw verzekering elke dag opzeggen zonder opzegtermijn. Na uw opzegging krijgt u van ons een bevestiging. Heeft u te veel premie betaald? Dan krijgt u die terug.