Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met het Zorg Pech pakket bent u verzekerd voor onverwachte zorg en hulp na een ongeval. Binnen het Zorg Pech pakket kunt u kiezen uit drie dekkingen. Met deze dekkingen kunt u kosten verzekeren die niet of niet volledig verzekerd zijn via uw zorgverzekering. Wij brengen het Zorg Pech pakket onder bij Your Benefits Assuradeuren B.V. als gevolmachtigd agent van N.V. Univé Schade.

Wat is verzekerd?

Het Zorg Pech Pakket bestaat uit 3 dekkingen: Hulp op Reis
Hulp na een Ongeval
Hulp na Tandongeval
U kiest zelf welke dekkingen u wilt verzekeren.

Verzekerd bedrag

Hulp op Reis: kijk in de voorwaarden Hulp na een Ongeval:  2.500 per ongeval
Hulp na Tandongeval:  10.000 per ongeval

Keuze: hulp op Reis

U krijgt hulp van de Univé Alarmcentrale bijvoorbeeld bij een ongeluk, ziekte of overlijden. Wij betalen ook eventuele extra reis-, verblijf- en telefoonkosten. Aanvullend op de zorgverzekering betalen wij de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling.

Keuze: hulp na een Ongeval

U bent verzekerd voor de kosten van hulp bij beperking in mobiliteit van minimaal 4 weken door een ongeval. De extra kosten van huishoudelijke hulp, kinderopvang, hondenuitlaatservice, taxi of eigen vervoer naar een arts of ziekenhuis en fysiotherapie zijn verzekerd. We keren de kosten behorend bij het ongeval uit tot maximaal een jaar na het ongeval.

Keuze: hulp na Tandongeval

U bent verzekerd voor de kosten van onvoorziene tandheelkundige hulp om schade aan uw gebit door een ongeval te herstellen. Als het ongeval in het buitenland heeft plaatsgevonden, wordt alleen de medische noodzakelijke tandheelkundige noodhulp daar vergoed.

Wat is niet verzekerd?

U bent niet verzekerd voor kosten als u deze kosten vergoed kunt krijgen op grond van een andere verzekering of op grond van een wet, als u deze verzekering niet had gehad.

Uitsluitingen Hulp op Reis

Er zijn bijzondere situaties waarin wij niet uitkeren. Bijvoorbeeld bij schade ontstaan in Nederland op een vaste stand- of seizoenplaats.

Uitsluitingen Hulp na een Ongeval

Er zijn bijzondere situaties waarin wij niet uitkeren. Bijvoorbeeld als het ongeval is ontstaan tijdens bepaalde risicovolle sporten of activiteiten.

Uitsluitingen Hulp na Tandongeval

Er zijn bijzondere situaties waarin wij niet uitkeren; bijvoorbeeld kosten van een behandeling die niet ontstaan zijn door een ongeval. Ook orthodontische tandzorg en een speciale behandeling in het buitenland zijn niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er gelden een aantal dekkingsbeperkingen. Welke dit zijn, ziet u hieronder per dekking.

Dekkingsbeperking Hulp op Reis

Maakt u tijdens uw reis extra kosten door een ziekenhuisopname, het overlijden van een reisgenoot, pech onderweg of eerdere terugkeer naar huis? Wij betalen de kosten alleen als u vooraf contact heeft opgenomen met de Univé Alarmcentrale +31(0)592-348112.

Dekkingsbeperking Hulp na een Ongeval

Bel altijd met ons om het ongeval te melden. U heeft voor hulp van tevoren onze toestemming nodig.

Dekkingsbeperking Hulp na Tandongeval

Bel altijd met ons om het ongeval te melden. U heeft voor tandheelkundige hulp van tevoren onze toestemming nodig.

Waar ben ik gedekt?

Voor de kosten van Hulp op Reis bent u overal ter wereld verzekerd. Voor de kosten van Hulp na een Ongeval en Hulp na Tandongeval bent u in Nederland verzekerd, ongeacht waar ter wereld het ongeval heeft plaatsgevonden. Kosten van spoedeisende tandheelkundige hulp na een ongeval in het buitenland zijn in dat land ook verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, geef dan altijd eerlijk antwoord op onze vragen. Meld kosten zo snel mogelijk. Overleg altijd eerst met ons voordat u kosten maakt hiervoor. Verandert er iets in uw situatie? Laat het ons weten. Heeft u direct hulp nodig? Neem dan contact op met de Univé Alarmcentrale +31(0)592 - 34 81 12.

Hoe en wanneer betaal ik?

U betaalt de premie per maand vooraf per automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U krijgt van ons bericht dat wij u verzekeren. Op de polis staat vanaf welk moment u verzekerd bent. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Wij verlengen uw verzekering daarna elk jaar automatisch met 1 jaar. Wij stoppen uw verzekering als u de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering elke dag opzeggen. U heeft geen opzegtermijn. U krijgt van ons een bevestiging van uw opzegging. Heeft u te veel premie betaald? Dan krijgt u die terug. U kunt telefonisch opzeggen. U vind onze contactgegevens op onze website.