Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als u volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade. U kunt volgens de wet ook aansprakelijk zijn voor schade die u niet heeft veroorzaakt.

Wat is verzekerd?

U kunt kiezen wie u verzekert. Uzelf, uw gezinsleden en andere huisgenoten. Logés die geen eigen aansprakelijkheidsverzekering hebben, huispersoneel en huisdieren zijn standaard meeverzekerd.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die u veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd. De maximale vergoeding is € 15.000,- per gebeurtenis.

Schade door een huisdier

Schade die uw huisdieren bij iemand anders veroorzaken, is verzekerd.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door uw eigen woning in Nederland is verzekerd. Ook schade door uw tweede koopwoning of vakantieverblijf in Europa is verzekerd tot maximaal € 125.000,- per gebeurtenis.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Schade veroorzaakt aan geleende spullen of spullen van anderen waarvoor u de zorg heeft, is verzekerd tot € 15.000,-. Niet verzekerd is schade aan spullen die u huurt of spullen die u gebruikt voor uw werk. Ook schade aan auto's, boten, vliegtuigen of geld is niet verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

Bijvoorbeeld bij schade die u opzettelijk heeft veroorzaakt of onder invloed van medicijnen, alcohol of drugs. Ook niet bij schade die ontstaan is terwijl u illegale of criminele activiteiten uitvoerde of schade die te maken heeft met seksueel gedrag.

Schade door auto

Niet verzekerd. Dit valt onder uw autoverzekering (WA). Ook schade door een boot of vliegtuig is niet verzekerd.

Schade door sport en spel

Als u tijdens het sporten per ongeluk een medespeler verwondt, dan is dat niet verzekerd. Ook spullen van een ander die u tijdens het sporten kapotmaakt, zijn niet verzekerd.

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd (tijdens vrijwilligerswerk wel).

Oppassen of logeren

Schade verzoorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade door joyriding veroorzaakt door een verzekerde die jonger is dan 18 jaar, is verzekerd. Het verzekerd bedrag is maximaal € 15.000,-.

Eigen risico

U heeft geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in Nederland en in alle andere landen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand is automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen, tenzij u heeft gekozen voor een contractduur langer dan 12 maanden.