Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als u volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade. U kunt volgens de wet ook aansprakelijk zijn voor schade die u niet heeft veroorzaakt.

Extra informatie

Ook als u per ongeluk een huisgenoot verwondt, dan is dat verzekerd. Maar maakt u per ongeluk spullen van diegene kapot, dan is dat niet verzekerd.

Wat is verzekerd?

U kunt kiezen wie u verzekert. Uzelf, uw gezinsleden en andere huisgenoten. Logés die geen eigen aansprakelijkheidsverzekering hebben, huispersoneel en huisdieren zijn standaard meeverzekerd.

Extra informatie

Huisgenoten zijn (pleeg- en stief)kinderen, logés en inwonende familieleden. Ook uitwonende studerende kinderen zijn verzekerd.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die u veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd. De maximale vergoeding is € 15.000,- per gebeurtenis.

Extra informatie

U helpt bijvoorbeeld een vriend met verhuizen en u veroorzaakt daarbij schade aan zijn spullen. Onder vriendendienst verstaan wij geen vrijwilligerswerk.

Schade door een huisdier

Schade die uw huisdieren bij iemand anders veroorzaken, is verzekerd.

Extra informatie

Uw hond rukt zich bijvoorbeeld los en rent plotseling de straat op. Hierdoor komt een fietser ten val en raakt gewond.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door uw eigen woning in Nederland is verzekerd. Ook schade door uw tweede koopwoning of vakantieverblijf in Europa is verzekerd tot maximaal € 125.000,- per gebeurtenis.

Extra informatie

Schade door een woning is bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Schade veroorzaakt aan geleende spullen of spullen van anderen waarvoor u de zorg heeft, is verzekerd tot € 15.000,-. Niet verzekerd is schade aan spullen die u huurt of spullen die u gebruikt voor uw werk. Ook schade aan auto's, boten, vliegtuigen of geld is niet verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Bijvoorbeeld bij schade die u opzettelijk heeft veroorzaakt of onder invloed van medicijnen, alcohol of drugs. Ook niet bij schade die ontstaan is terwijl u illegale of criminele activiteiten uitvoerde of schade die te maken heeft met seksueel gedrag.

Oppassen of logeren

Schade verzoorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is niet verzekerd.

Extra informatie

Passen familie of vrienden op uw kind en ontstaat er bij hen schade? Dan bent u niet wettelijk aansprakelijk. Uw vrienden of familieleden nemen dan het risico dat uw kind schade kan aanrichten. Bijvoorbeeld tijdens het spelen.

Schade door auto

Niet verzekerd. Dit valt onder uw autoverzekering (WA). Ook schade door een boot of vliegtuig is niet verzekerd.

Extra informatie

Schade door sommige boten en vliegtuigen is wel verzekerd, bijvoorbeeld door roeiboten of kleine modelvliegtuigen.

Schade door sport en spel

Als u tijdens het sporten per ongeluk een medespeler verwondt, dan is dat niet verzekerd. Ook spullen van een ander die u tijdens het sporten kapotmaakt, zijn niet verzekerd.

Extra informatie

Is er schade of letsel aan een toeschouwer, of is er geen normaal spelverloop? Dan is er wel aansprakelijkheid en is de schade gedekt.

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd (tijdens vrijwilligerswerk wel).

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade door joyriding veroorzaakt door een verzekerde die jonger is dan 18 jaar, is verzekerd. Het verzekerd bedrag is maximaal € 15.000,-.

Eigen risico

U heeft geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in Nederland en in alle andere landen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand is automatische incasso verplicht. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen, tenzij u heeft gekozen voor een contractduur langer dan 12 maanden.