Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Raakt uw werknemer door een ongeval blijven invalide? Of overlijdt hij? Dan keert deze verzekering eenmalig een bedrag uit. Als werkgever sluit u deze verzekering af voor uw werknemers.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering biedt dekking bij ongevallen op het werk en tijdens woon-werkverkeer. U kunt ook kiezen voor verzekering van ├ílle ongevallen van een werknemer (de werknemer is dan 24 uur per dag verzekerd).

Blijvende invaliditeit

Zodra er een stabiele toestand is bereikt, stelt de verzekeraar de mate van invaliditeit vast. De uitkering is daarvan afhankelijk. Daarom duurt het soms langer voordat we de uitkering betalen. We betalen dan rente over deze periode.

Keuze: overlijden

De erfgenamen van uw werknemer krijgen een bedrag bij overlijden door een ongeval.

Alcohol en drugs

We keren ook uit als het ongeval veroorzaakt is door het gebruik van alcohol of drugs.

Wat is niet verzekerd?

U bent niet verzekerd als het ongeval met opzet is veroorzaakt.

Zelfmoordpoging

Bij een zelfmoordpoging wordt gekeken of er sprake is van een ziekte in de vorm van een geestesziekte of psychische aandoening. Als dat het geval is, is er geen dekking.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

{Omschrijving specifiek dekkingsbeperkingen}

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Laat ons zo snel mogelijk weten wanneer een werknemer een ongeval heeft gehad of is overleden. Meld ook nieuwe werknemers zo snel mogelijk bij ons aan. U moet er samen met de zieke werknemer alles aan doen om te zorgen dat de werknemer weer aan het werk kan.

Als u de verzekering aanvraagt dan vragen we niet naar de gezondheid van uw werknemers.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt.

Premie

De hoogte van de premie hangt onder andere af van het soort bedrijf dat u hebt, het aantal werknemers en de lonen of verzekerde bedragen van uw werknemers.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen per contractsvervaldatum met een opzegtermijn van 2 maanden.