Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt materiele schade aan hard- en software.

Wat is verzekerd?

Het moet gaan om de hard- en software van de computers die gebruikt worden voor de administratieve ondersteuning van het eigen bedrijf.

Verzekerd bedrag

Er is een staffel met verzekerde bedragen waar uit kan worden gekozen. Het maximum is een bedrag van  250.000,-.

Keuze: extra kosten/reconstructiekosten

Deze rubriek kan aanvullend worden gekozen. het gaat om extra kosten die zijn gemaakt om stagnatie van het bedrijf te voorkomen of te verminderen. De reconstructiekosten zijn de kosten die noodzakelijk zijn gemaakt voor voortzetting van het bedrijf.

Keuze: transport en verblijf binnen Benelux en Duitsland

Deze rubriek kan aanvullend worden verzekerd. Het dekkingsgebied kan worden uitgebreid tot Europa of Wereld. Hiermee kunt u transportabele computerapparatuur verzekeren. U kunt kiezen uit een staffel met verzekerde bedragen.

Keuze: data en Software

Deze rubriek kunt u aanvullend verzekeren. Hieronder is onder andere dekking voor schade door hacken of een computervirus.

Wat is niet verzekerd?

Reparatiekosten die voortvloeien uit een reparatie of onderhoudscontract zijn niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bij de rubriek extra kosten en reconstructiekosten is niet verzekerd schade door een computervirus of hacken.

Eigen Risico

Het eigen risico is  125,- per gebeurtenis. Voor de rubriek transport en verblijf is het eigen risico  250,- en voor de rubriek extra kosten geldt een wachttijd van 2 werkdagen.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking op de locatie die op de polis staat vermeld. Ook het dekkingsgebied dat u heeft gekozen voor de rubriek transport en verblijf staat op uw polis vemeld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt en als u een schade meldt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zo veel mogelijk doen om schade te vookomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Hoe en wanneer betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet? Dan kunnen wij de verzekering stopzetten.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen per het einde van de contractstermijn. Er geldt een opzegtermijn van 2 maanden.