Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw motor.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw motor. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die uw motor veroorzaakt aan personen (letselschade) of andermans auto, motor of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Kunt u na een verkeersongeval niet verder rijden? Dan hebt u recht op hulpverlening in binnen- en buitenland. Hiervoor neemt u contact op met de Alarmcentrale. Deze is 24 uur per dag bereikbaar. Op uw Internationale Motorrijtuigverzekeringskaart staat in welke landen u hulp buiten Nederland krijgt.

Keuze: diefstal of total loss

Bij een nieuwe motor krijgt u de nieuwwaarde. De motor mag niet ouder zijn dan 12 maanden. Bij een tweedehands motor krijgt u de dagwaarde.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd. Dit valt onder de Mini-Cascoverzekering.

Keuze: inbraak

Schade door (een poging tot) inbraak is verzekerd onder de Mini-Cascoverzekering. En diefstal uit het bagagevak van de motor ook. De schade die we vergoeden, hangt af van het type motor. En hoe goed deze beveiligd is. ook joyriding is verzekerd.

Keuze: schade aan eigen motor

Wilt u dat ook de schade aan uw eigen motor wordt vergoed die u zelf veroorzaakt, als de motor wordt aangereden, in het water terechtkomt of wordt beschadigd door vandalisme? Kies dan voor de Cascoverzekering.

Pechhulp

De motorverzekering kent geen module Pechhulp. Wel Hulpverlening na een ongeval.

extra modules

U kunt bij de motorverzekering aanvullende modules verzekeren. Dit zijn Rechtsbijstand Motorrijtuig, Ongevallen Opzittenden en Accessoires.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, krijgt u premiekorting (tot een maximum). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen.

Wat is niet verzekerd?

Bij schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens racen, verhuur of vervoer tegen betaling.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er zijn verschillende uitsluitingen die u terug kunt vinden in de polisvoorwaarden.

Eigen risico

Voor schade onder de module Wettelijke Aansprakelijkheid hebt u geen eigen risico. Uw eigen risico voor de modules Diefstal, Aanrijding, Brand, Storm en Natuur is € 135.

Waar ben ik gedekt?

Bij uw polis krijgt u een Internationale Motorrijtuigverzekeringskaart (voorheen de Groene Kaart). Deze verzekering dekt schade in de landen die zijn vermeld op de Internationale Motorrijtuigverzekeringskaart en die niet zijn doorgekruist.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand is automatische incasso verplicht.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, krijgt u premiekorting (tot een maximum). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.