Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de schade wanneer contant geld of waardepapieren van uw bedrijf verloren gaan. Het gaat daarbij om geldverlies door onder meer gewelddadige overvallen, diefstal uit de kluis na inbraak en vals geld. Geld is tijdens transport ook verzekerd tegen diefstal.

Wat is verzekerd?

Contant geld of waardepapieren in het bedrijf en in de woning. Ook tijdens transport. U kunt daarnaast kiezen voor een aantal extra dekkingen.

Tijdens vervoer

Het geld is verzekerd tijdens vervoer door uzelf, een familielid, een personeelslid of een erkend geldtransportbedrijf. Er is dekking tijdens vervoer tussen uw bedrijf, uw woning en de bank.

In je bedrijf, woning, nachtkluis van de bank

Verzekerd tegen is geld dat in uw bedrijf, bij u thuis of in de nachtkluis van de bank aanwezig is. Na sluitingstijd van uw bedrijf moet u het geld dan wel bewaren in een afgesloten goedgekeurde kluis. In de woning is een afgesloten meubel voldoende.

Vals geld

Vals geld is verzekerd tot 10% van de verzekerde som met een maximum van  1.250,-.

Betaalautomaten

U bent verzekerd tegen het verlies van elektronisch opgeslagen waarden in alle betaalautomaten als dit nog voor uw risico is.

Wat is niet verzekerd?

Diefstal van creditcards, betaalpassen en andere vormen van digitaal geld wordt niet door deze verzekering gedekt.

Fraude en oplichting

Overval of afpersing

Kosten voor vervanging

Aardbeving en opzet

Aardbeving en opzet zijn niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u een korting van 4%.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezged, dan loopt die telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In uw polisvoorwaarden staat exact wanneer u de verzekering kunt opzeggen en met welke opzegtermijn. In ieder geval kunt u de verzekering na het eerste jaar dagelijks opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail.