Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw auto. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Extra informatie

De Summum personenautoverzekering Volledig Casco bestaat uit de dekkingen WA, Ruit, Diefstal, Brand, storm en natuur en Aanrijding.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Wettelijke Aansprakelijkheid verzekert schade aan spullen van een ander en aan personen (letselschade).

Extra informatie

Voorbeeld: u veroorzaakt schade met uw auto aan andere weggebruikers, zoals auto's, fietsen en personen. Of schade aan vangrails, wegen en huizen.

Hulpverlening na een ongeval

Kunt u na een verkeersongeval niet verder rijden? Dan hebt u recht op hulpverlening in binnen- en buitenland. Hiervoor neemt u contact op met de Alarmcentrale. Deze is 24 uur per dag bereikbaar. Op uw groene kaart vindt u meer informatie.

Extra informatie

Voorbeelden van hulpverlening na een ongeval: slepen en bergen van uw auto, repatriëring (vervoer naar huis), noodreparaties langs de weg, opsturen van onderdelen en vergoeding van extra verblijfskosten in het buitenland.

Diefstal of total loss

U bent verzekerd voor diefstal van uw auto of als deze total loss is door een gebeurtenis die onder de Volledig Cascodekking valt. Onder voorwaarden heeft u recht op de nieuwwaarde- of aanschafwaarderegeling.

Reparatie

U kunt gebruik maken van de bij Schadegarant aangesloten reparatiebedrijven. U laat uw auto dan repareren bij een geselecteerd schadeherstelbedrijf, waar u een vervangende auto meekrijgt. U krijgt dan € 135,- korting op uw eigen risico.

Schade door brand en natuur

U bent verzekerd voor brand-, storm- en natuurschade. Dit is onder andere schade door hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier.

Extra informatie

Bij schadeherstel via een bij Schadegarant aangesloten reparatiebedrijf krijgt u € 135,- korting op uw eigen risico.

Ruitschade

U bent verzekerd voor schade aan uw autoruiten door breken of barsten.

Extra informatie

Bij schadeherstel bij een Glasgarant aangesloten reparatiebedrijf heeft u geen eigen risico. Vervangt u de ruit? Dan betaalt u de helft van uw eigen risico.

Inbraak

U bent verzekerd voor schade door (een poging) tot diefstal van uw auto en diefstal uit de auto (inbraak). Ook joyriding is verzekerd.

Extra informatie

Bij schadeherstel bij een Schadegarant aangesloten reparatiebedrijf krijgt u € 135,- korting op uw eigen risico.

Schade aan eigen auto

Alle schade aan uw eigen auto is verzekerd. Ook als het uw eigen schuld is.

Keuze: Aanvullende verzekeringen

U kunt bij uw Volledig Cascoverzekering de volgende aanvullende verzekeringen afsluiten: Schade inzittenden, Ongevallen inzittenden, Accessoires en Verhaalsrechtsbijstand.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. In deze gevallen kan het zijn dat u de vergoede schade moet terugbetalen aan de verzekeraar.

Extra informatie

Uitleg over schadeloosstelling tegenpartij bij WA.

Pechhulp

Dit is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bekijk de polisvoorwaarden of vraag uw verzekeringsadviseur om advies. Zo bepaalt u welke autoverzekering bij uw situatie past.

Eigen risico

€ 135,- per gebeurtenis bij schade aan uw eigen auto en bij het vervangen van een ruit.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling in termijnen betaalt u een toeslag op de premie. Betalen kan via een automatische incasso. Dit is verplicht bij betaling per maand.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen.