Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade veroorzaakt door of aan uw personenauto. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. U kiest zelf wat u aanvullend verzekert.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw personenauto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Wij betalen schade die u met uw motorrijtuig veroorzaakt aan andere voertuigen, personen of zaken.

Extra informatie

Wij betalen ook schade door uw motorrijtuig aan uw andere prive motorrijtuig(en).

Hulpverlening na een ongeval

Onder andere slepen, vervangend vervoer, repatriëring, noodreparaties. De dekking verschilt per soort verzekering.

Diefstal of total loss

Bent u Volledig Casco of Beperkt Casco verzekerd? Dan betalen wij bij diefstal of total loss van uw motorrijtuig vaak op basis van de nieuwwaarde. Soms betalen wij op basis van dagwaarde.

Extra informatie

Bij een aantal bijzondere bedrijfsactiviteiten betalen wij de schade altijd op basis van de dagwaarde. Dit geldt ook als u uw motorrijtuig least of als deze duurder is dan € 60.000. Soms kunt u de nieuwwaarderegeling tegen een premietoeslag uitbreiden.

Reparatie

Laat u de ruit vervangen of andere schade repareren bij een met ons samenwerkend herstelbedrijf en u bent daarvoor verzekerd? Dan wordt het eigen risico met € 135,- verminderd.

Schade door brand en natuur

Dit is verzekerd onder de Volledig of Beperkt Cascodekking.

Ruitschade

Dit is verzekerd op de Volledig of beperkt Cascodekking.

Inbraak

Dit is verzekerd op de Volledig of Beperkt Cascodekking.

Schade aan eigen auto

Dit is verzekerd op de Volledig Cascodekking.

Pechhulp

Na een ongeval regelen wij het bergen en vervoer van uw motorrijtuig naar bijvoorbeeld een herstelbedrijf. Ook het vervoer van de bestuurder en de inzittenden is verzekerd.

Extra informatie

U leest in de polisvoorwaarden welke kosten wij precies betalen.

Keuze: Beperkt Casco

Wij betalen bij deze keuze schade door bijvoorbeeld brand, storm, natuurrampen, botsing met loslopende dieren, bliksem, inbraak en diefstal. Wij betalen ook ruitschade.

Extra informatie

Wij betalen bij diefstal of verduistering maximaal 30 dagen € 15,- per dag zolang u niet over uw motorrijtuig kunt beschikken.

Keuze: Volledig casco

Wij betalen bij deze keuze schade door bijvoorbeeld brand, storm, natuurrampen, botsing met loslopende dieren, bliksem, inbraak, diefstal en vandalisme. Wij betalen ook ruitschade. Wij betalen daarnaast schade aan uw motorrijtuig door een botsing of door een andere plotselinge gebeurtenis.

Extra informatie

Wij betalen bij diefstal of verduistering maxiamaal 30 dagen € 15,- per dag zolang u niet over uw motorrijtuig kunt beschikken.

Auto-elektronica en/of accessoires

Bent u Volledig Casco of Beperkt Casco verzekerd? Dan zijn accessoires aan uw auto tot  € 500,- meeverzekerd. Heeft u meer accessoires dan kunt u deze aanvullend verzekeren.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn situaties waarin wij de schade niet betalen aan u. Bijvoorbeeld als u rijdt zonder geldig rijbewijs of als u rijdt onder invloed van alcohol of drugs. Of als u fraude pleegt.

Extra informatie

In sommige gevallen zijn wij volgens de wet verplicht de schade wel te betalen. U moet de schade dan terugbetalen aan ons. Bijvoorbeeld als u tijdens een rijontzegging schade maakt aan een andere auto.

Schade door onvoldoende onderhoud en slijtage

Niet verzekerd.

Schade aan zaken die u vervoert

Niet verzekerd.

Verhuur en personenvervoer tegen betaling

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Let op bij pech. U heeft bij de Volledig Cascoverzekering alleen recht op hulp bij pech in het buitenland. let op bij Schadeverzekering Inzittenden. Schade aan zaken uit een handelsvoorraad is niet verzekerd.

Eigen risico

Als er een eigen risico van toepassing is, staat dit op uw polisblad. het eigen risico hangt af van het type schade.

Beveiliging

Als u Volledig Casco of Beperkt Casco verzekerd bent, kunnen wij een beveiligingssysteem eisen. Bij het ontbreken van de juiste beveiliging is schade door diefstal en joyriding niet verzekerd.

Extra informatie

Of wij beveiliging eisen, is afhankelijk van o.a. de verzekerde waarde, het type en de ouderdom van uw motorrijtuig.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij de polis krijgt u een groene kaart. Hierop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door aan uw adviseur. meld een schade altijd zo snel mogelijk. En wij verwachten dat u zoveel mogelijk doet om schade te voorkomen en beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. of u maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat wij geen schade betalen, krijgt u premiekorting (tot maximaal 80%). Als wij schade betalen dan kan de korting (deels) komen te vervallen. Bij sommige wagenparken geldt een vaste premie en is de "beloning bij geen schade" niet van toepassing. U kunt dit terugvinden op uw polisblad.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Met een opzegtermijn van 2 maanden kunt u de verzekering per contractsvervaldatum beëindigen. In sommige gevallen (standaardcontracten) is de verzekering na de eerste contractperiode direct opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand.