Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw auto. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Wettelijke Aansprakelijkheid verzekert schade aan spullen van een ander en aan personen (letselschade).

Hulpverlening na een ongeval

Kunt u na een verkeersongeval niet verder rijden? Dan hebt u recht op hulpverlening in binnen- en buitenland. Hiervoor neemt u contact op met de Alarmcentrale. Deze is 24 uur per dag bereikbaar. Op uw Internationale Motorrijtuigverzekeringskaart vindt u meer informatie.

Diefstal of total loss

U bent verzekerd voor diefstal van uw auto of als deze total loss is door een gebeurtenis die onder de Volledig Cascodekking valt. Onder voorwaarden heeft u recht op de nieuwwaarde- of aanschafwaarderegeling.

Reparatie

U kunt gebruik maken van de bij Schadegarant aangesloten reparatiebedrijven. U laat uw auto dan repareren bij een geselecteerd schadeherstelbedrijf, waar u een vervangende auto meekrijgt. U krijgt dan € 135,- korting op uw eigen risico.

Schade door brand en natuur

U bent verzekerd voor brand-, storm- en natuurschade. Dit is onder andere schade door hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier.

Ruitschade

U bent verzekerd voor schade aan uw autoruiten door breken of barsten.

Inbraak

U bent verzekerd voor schade door (een poging) tot diefstal van uw auto en diefstal uit de auto (inbraak). Ook joyriding is verzekerd.

Schade aan eigen auto

Alle schade aan uw eigen auto is verzekerd. Ook als het uw eigen schuld is.

Keuze: aanvullende verzekeringen

U kunt bij uw Volledig Cascoverzekering de volgende aanvullende verzekeringen afsluiten: Schade inzittenden, Ongevallen inzittenden, Accessoires en Verhaalsrechtsbijstand.

Wat is niet verzekerd?

Bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. In deze gevallen kan het zijn dat u de vergoede schade moet terugbetalen aan de verzekeraar.

Pechhulp

Dit is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bekijk de polisvoorwaarden of vraag uw verzekeringsadviseur om advies. Zo bepaalt u welke autoverzekering bij uw situatie past.

Eigen risico

€ 135,- per gebeurtenis bij schade aan uw eigen auto en bij het vervangen van een ruit.

Waar ben ik gedekt?

Bij uw polis krijgt u een Internationale Motorrijtuigverzekeringskaart (voorheen de Groene Kaart). Deze verzekering dekt schade in de landen die zijn vermeld op de Internationale Motorrijtuigverzekeringskaart en die niet zijn doorgekruist.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling in termijnen betaalt u een toeslag op de premie. Betalen kan via een automatische incasso. Dit is verplicht bij betaling per maand.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.