Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt bij een ongeval schade aan personen en spullen in de auto. Dit is een aanvullende verzekering. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Wat is verzekerd?

Wij vergoeden schade als iemand in de auto is, in- of uitstapt, onderweg de auto repareert of iemand helpt. Ook als iemand zelf schuldig is of als onduidelijk is wie aansprakelijk is.

Letselschade

We vergoeden medische kosten en kosten bij overlijden (zoals uitvaartkosten). Raakt een inzittende invalide? Dan vergoeden we bijvoorbeeld de schade van het niet meer kunnen werken. Of kosten voor huishoudelijke hulp.

Materiƫle schade

Wij vergoeden schade aan de bagage, kleding of spullen in de auto.

Overlijden

De erfgenamen krijgen een bedrag bij overlijden door een ongeval. In plaats van de erfgenamen kan ook iemand anders worden aangewezen.

Uitkering bij invaliditeit

Raakt een verzekerde blijvend invalide? Of komt een verzekerde te overlijden? Het maximale verzekerde bedrag voor alle verzekerden samen voor personenschade is € 1.000.000,- per gebeurtenis.

Geld, cheques, creditcards

Geld, cheques en creditcards zijn ook verzekerd.

Schade aan zaken

Zaakschade is verzekerd tot een maximum van € 5.000,- per gebeurtenis voor alle verzekerden samen.

Wat is niet verzekerd?

Bij schade ontstaan tijdens snelheidsritten. Bij schade die ontstaat door een bestuurder die de auto niet mag besturen of door alcoholgebruik.

Schade aan auto

Schade aan de auto, caravan of aanhanger is niet verzekerd.

Smartengeld

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Geen veiligheidsgordel om? Dan kan het zijn dat de schade niet wordt vergoed.

Maximale vergoeding

We vergoeden maximaal  1.000.000 per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Bij uw polis krijgt u een Internationale Motorrijtuigverzekeringskaart (voorheen de Groene Kaart). Deze verzekering dekt schade in de landen die zijn vermeld op de Internationale Motorrijtuigverzekeringskaart en die niet zijn doorgekruist.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling in termijnen betaalt u een toeslag op de premie. Betalen kan via een automatische incasso. Dit is verplicht bij betaling per maand.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.