Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw sportuitrusting, bijvoobeeld als deze wordt gestolen.

Wat is verzekerd?

Het moet gaan om een onzekere gebeurtenis die plaatsvindt tijdens de looptijd van de verzekering.

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal het verzekerd bedrag dat op de polis staat.

Hole in one

Bj het slaan van een in wedstrijdverband erkende "Hole in one" keren wij een bedrag van  250,- uit.

Maatregelen ter voorkoming en vermindering van schade

Deze kosten komen voor vergoeding in aanmerking, mits in redelijkheid gemaakt.

Expertisekosten

Deze worden door ons vergoed. Schakelt u zelf ook een expert in, dan vergoeden wij ook deze kosten tot maximaal het bedrag dat aan onze eigen expert is betaald.

Wat is niet verzekerd?

Schade door onvoldoende zorg en onderhoud wordt niet vergoed.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Diefstal van een onafgesloten fiets is niet verzekerd. U moet aan kunnen tonen dat de fiets op slot stond met een ART-slot.

Eigen Risico

Er is geen eigen risico van toepassing.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Hoe en wanneer betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. Bij betaling per maand is automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stopzetten.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen per het einde van de contractperiode. Er geldt een opzegtermijn van 2 maanden.