Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Kun u onverwachts niet op reis of moet u een reis afbreken? Dan vergoedt deze verzekering de kosten die u niet terugkrijgt. Ook krijgt u een vergoeding bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur. Op deze kaart staan de belangrijkste annuleringsredenen. De verzekering is een jaar geldig.

Wat is verzekerd?

Op deze kaart staan de belangrijkste annuleringsredenen. Je krijgt ook een vergoeding bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur.

Gezondheid

Wij keren uit bij overlijden, een ongeval, ernstige ziekte of onverwachte medische behandeling. Of als u door complicaties bij zwangerschap niet kunt reizen.

Familie

We keren uit bij overlijden, een ongeval, ernstige ziekte of onverwachte medische behandeling van familie tot de 2e graad. En als bij de rechtbank een aanvraag voor echtscheiding is ingediend.

Werk

We keren uit als u de reis annuleert omdat u een nieuwe baan hebt gekregen nadat u werkloos bent geweest. Of als u buiten uw schuld ontslagen bent. Of als u voor uw werk plotseling terug moet (noodgeval).

Woning

We keren uit als u de reis annuleert omdat u onverwacht een huurwoning toegewezen krijgt waarvoor u minimaal 6 maanden ingeschreven stond.Of als u schade hebt aan uw woning.

Zelf samengestelde reizen

Heeft u zelf alle onderdelen van uw reis, los van elkaar, geboekt? En valt er één onderdeel uit waardoor volgende, reeds geboekte onderdelen niet door kunnen gaan of gewijzigd moeten worden? Dan is er in bepaalde situaties dekking.

Ramp op de reisbestemming

U bent tijdens privereizen zowel in gebieden met code oranje als rood verzekerd voor schade die GEEN verband houdt met de reden waarom de code oranje of rood is afgegeven. Tijdens zakenreizen bent u volledig verzekerd in gebieden met code oranje. In gebieden met code rood bent u tijdens zakenreizen verzekerd voor schade die GEEN verband houdt met de reden waarom de code rood is afgegeven.

Bijzonder persoon

U kunt kiezen om een Bijzondere persoon mee te verzekeren, bijvoorbeeld iemand voor wie u mantelzorger bent of een goede vriend.

Hoe lang?

Een reis mag maximaal 180 dagen duren. Verlengen is mogelijk.

Wat is niet verzekerd?

Bij overlijden of ziekte van vrienden of familie in de 3e graad. Of als de reden van de annulering op het moment van het aanvragen van de verzekering te voorzien was.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Moet u uw reis annuleren of uitstellen omdat een reisgenoot een gebeurtenis overkomt zoals hierboven vermeld? Dan vergoeden wij deze schade alleen onder bepaalde voorwaarden.

Maximale vergoeding

U kunt kiezen uit de volgende bedragen per persoon:  1.000,-,  1.500,-,  2.500,-,  5.000,-,  7.500,- of  10.000,-.

Waar ben ik gedekt?

U kiest zelf voor dekking in Europa of wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de Alarmcentrale. En u moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand is automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw verzekering begint op de ingangsdatum van de reis en stopt automatisch op de einddatum van uw reis. Belandt u tijdens uw reis in het ziekenhuis en kunt u niet terug naar huis? Dan loopt de verzekering door, ook na de einddatum.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.