Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Kun u onverwachts niet op reis of moet u een reis afbreken? Dan vergoedt deze verzekering de kosten die u niet terugkrijgt. Ook krijgt u een vergoeding bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur. Op deze kaart staan de belangrijkste annuleringsredenen. De verzekering is een jaar geldig.

Extra informatie

Let op: u kunt deze verzekering alleen bij ons afsluiten als u ook een doorlopende reisverzekering heeft.

Wat is verzekerd?

Op deze kaart staan de belangrijkste annuleringsredenen. Je krijgt ook een vergoeding bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur.

Gezondheid

Wij keren uit bij overlijden, een ongeval, ernstige ziekte of onverwachte medische behandeling. Of als u door complicaties bij zwangerschap niet kunt reizen.

Familie

We keren uit bij overlijden, een ongeval, ernstige ziekte of onverwachte medische behandeling van familie tot de 2e graad. En als bij de rechtbank een aanvraag voor echtscheiding is ingediend.

Extra informatie

Familie in de 1e graad: ouders of kinderen. Familie in de 2e graad: broers, zussen, grootouders of kleinkinderen.

Werk

We keren uit als u de reis annuleert omdat u een nieuwe baan hebt gekregen nadat u werkloos bent geweest. Of als u buiten uw schuld ontslagen bent. Of als u voor uw werk plotseling terug moet (noodgeval).

Woning

We keren uit als u de reis annuleert omdat u onverwacht een huurwoning toegewezen krijgt waarvoor u minimaal 6 maanden ingeschreven stond.Of als u schade hebt aan uw woning.

Zelf samengestelde reizen

Heeft u zelf alle onderdelen van uw reis, los van elkaar, geboekt? En valt er één onderdeel uit waardoor volgende, reeds geboekte onderdelen niet door kunnen gaan of gewijzigd moeten worden? Dan is er in bepaalde situaties dekking.

Extra informatie

Leest u in uw polis hoe deze dekking precies is geregeld. Er staat een clausule op uw polisblad.

Bijzonder persoon

U kunt kiezen om een Bijzondere persoon mee te verzekeren, bijvoorbeeld iemand voor wie u mantelzorger bent of een goede vriend.

Extra informatie

Als deze persoon iets overkomt waardoor u gebruik wilt maken van uw annuleringsverzekering, dan kan dat. Het moet wel gaan om een gebeurtenis die in de voorwaarden staat genoemd en waar dus dekking voor is.

Hoe lang?

Een reis mag maximaal 180 dagen duren. Verlengen is mogelijk.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij overlijden of ziekte van vrienden of familie in de 3e graad. Of als de reden van de annulering op het moment van het aanvragen van de verzekering te voorzien was.

Extra informatie

Familie in de 1e graad: ouders of kinderen. Familie in de 2e graad: broers, zussen, grootouders of kleinkinderen. Familie in de 3e graad: ooms, tantes en kinderen van broers en zussen. Familie in de 4e graad: volle neven of nichten.

Ramp op de reisbestemming

U bent niet verzekerd voor verblijf in een gebied waarvoor de rijksoverheid code oranje of rood heeft afgegeven. Bent u al in gebied en wordt dan pas een van deze codes afgegeven, dan heeft u een beperkte dekking. Kijkt u hiervoor naar uw polisvoorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Moet u uw reis annuleren of uitstellen omdat een reisgenoot een gebeurtenis overkomt zoals hierboven vermeld? Dan vergoeden wij deze schade alleen onder bepaalde voorwaarden.

Extra informatie

- de reisgenoot en u staan op hetzelfde boekings- of reserveringsformulier genoemd; en - uw reisgenoot heeft een eigen geldige annuleringsverzekering; en - de gebeurtenis is verzekerd op de annuleringsverzekering van de reisgenoot; en - de annuleringsverzekering van de reisgenoot de schade van u niet of niet volledig vergoedt.

Maximale vergoeding

U kunt kiezen uit de volgende bedragen per persoon: € 1.000,-, € 1.500,-, € 2.500,-, € 5.000,-, € 7.500,- of € 10.000,-.

Extra informatie

Let op: verzekert u uw hele gezin, dan gelden er wel maximale bedragen voor alle verzekerden samen.

Waar ben ik gedekt?

U kiest zelf voor dekking in Europa of wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de Alarmcentrale. En u moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Hoe en wanneer betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand is automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw verzekering begint op de ingangsdatum van de reis en stopt automatisch op de einddatum van uw reis. Belandt u tijdens uw reis in het ziekenhuis en kunt u niet terug naar huis? Dan loopt de verzekering door, ook na de einddatum.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.