Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw inboedel op basis van werelddekking. Het gaat daarbij om schade door brand, neerslag, storm, lekkage, diefstal, vallen, stoten en andere van buiten komende onheilen. Ook schade door aardbeving is meeverzekerd in Nederland.

Wat is verzekerd?

Wij vergoeden tot maximaal het verzekerd bedrag aan uw verzekerde inboedel veroorzaakt door een gedekte gebeurtenis in de verzekeringsperiode.

Verzekerd bedrag

Uw inboedel is verzekerd tot het verzekerde bedrag op basis van nieuwwaarde.

Extra informatie

Wij hanteren geen onderverzekeringsregels.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u op onze kosten zelf een expert inschakelen.

Sieraden

Sieraden zijn standaard ongespecificeerd meeverzekerd tot maximaal € 7.500,- per gebeurtenis. U kunt hogere bedragen op aanvraag meeverzekeren.

Extra informatie

Keuze kunst: ongespecificeerd tot € 12.500,- per voorwerp.

(Audio-) apparatuur

We vergoeden de nieuwwaarde van uw apparatuur zonder sublimieten en zonder afschrijvingsregels (nieuw voor oud).

Spullen buiten huis

Deze verzekering kent een werelddekking. Uw inboedel is overal ter wereld en op elk moment verzekerd.

Extra informatie

Ook diefstal uit motorrijtuigen.

Vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten is standaard verzekerd.

Speciaal kenmerk

Als u uw kunstvoorwerpen, wijnverzameling en/of kostbaarheden specificeert, gelden geen sublimieten. Neemt u hiervoor contact met ons op.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die door geleidelijke inwerking is ontstaan, is niet verzekerd. Wij keren ook niet uit bij opzettelijk handelen of nalaten.

Extra informatie

Kijk voor verdere uitsluitingen in onze polisvoorwaarden Summum by Hiscox Inboedel.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Deze maatwerk verzekering is specifiek ontwikkeld voor inboedels in het hogere particuliere segment.

Eigen risico

Er geldt een standaard minimaal eigen risico van € 1.000,- per gebeurtenis. Als een gedekte schade hoger is dan € 10.000,-, wordt het eigen risico niet toegepast (franchise).

Extra informatie

Er geldt één keer eigen risico bij combinatieschade woonhuis en inboedel.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw inboedel/uw spullen in uw huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand is automatische incasso verplicht. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt deze verzekering op elk moment opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.