Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw (sta) caravan of vouwwagen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw caravan verzekerd is.

Hulpverlening na een ongeval

We vergoeden onder andere slepen naar de dichtstbijzijnde reparateur, vervangend verblijf, noodreparaties en vervoer naar huis bij een ongeluk of ziekte.

Diefstal of total loss

Bij een nieuwe caravan krijgt u de nieuwwaarde vergoed als de schade binnen 5 jaar ontstaat én u de 1e eigenaar en gebruiker bent én de reparatiekosten meer bedragen dan het verschil tussen nieuwwaarde en dagwaarde.

Reparatie

U kiest zelf wie de schade repareert. U hebt recht op transport van de (teruggevonden) caravan naar het dichtstbijzijnde reparatiebedrijf. Wij vergoeden ook de noodzakelijke kosten om de caravan te bergen.

Schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd.

Schade door hagel en storm

Schade door hagel en storm is verzekerd.

Keuze: inboedel

Spullen in de caravan of vouwwagen kunt u aanvullend verzekeren. Deze rubriek noemen wij Inventaris. Onder inventaris verstaan wij goederen voor huishoudelijk gebruik, zoals vaatwerk en beddengoed. Ook beeld- en geluidsapparatuur die in de caravan horen, vallen onder inventaris.

Keuze: uitrusting

Schade aan bijvoorbeeld een luifel, voortent, ‘mover’ of aanbouw kan worden meeverzekerd. De verzekerde som moet voldoende zijn.

Pechhulp

U hebt recht op hulp als uw caravan of vouwwagen uitvalt door een verkeersongeval, diefstal, brand of een andere gebeurtenis die plotseling van buiten de caravan komt.

Wat is niet verzekerd?

Is de caravan of vouwwagen aan de auto gekoppeld? Dan gelden dezelfde uitsluitingen als bij een autoverzekering. We vergoeden bijvoorbeeld geen schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Diefstal is verzekerd als de caravan op slot staat (goedgekeurd disselslot of wielklem).

Eigen risico

Het eigen risico is € 90,- per gebeurtenis.

Stallen

De caravan is verzekerd in een overdekte en bewaakte stalling.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in Nederland en in de landen op de Groene kaart.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand is automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Er is geen opzegtermijn.