Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u op reis bent. Bijvoorbeeld bij diefstal of een ongeval. De doorlopende reisverzekering is een jaar geldig. Een reis mag maximaal 180 dagen duren. Verlengen is mogelijk.

Wat is verzekerd?

U krijgt altijd hulp van onze Alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden we vervoer naar huis en hulp aan uw gezin. Bijvoorbeeld na een ongeval of bij overlijden.

Medisch

We vergoeden de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling, aanvullend op uw zorgverzekering. Overleg altijd eerst met de Alarmcentrale.

Extra informatie

Het gaat om het vergoeden van het verschil tussen zorgkosten die u moet betalen en waarvoor u al via juw zorgverzekering verzekerd bent (uw zorgverzekering dekt niet in alle landen alle zorgkosten).

Bagage

Bagage is verzekerd voor een dagwaarde tot maximaal € 6.000. Er geldt een eigen risico van € 100 per reis. Geld en bankpassen zijn verzekerd tot maximaal € 500. Voor de vergoeding maken we gebruik van een afschrijvingstabel.

Een overzicht vind je hier.

Keuze: bijzondere sporten

Gaat u een bijzondere sport beoefenen tijdens uw reis? Wij hebben een aantal sporten gewoon meeverzekerd, zoals normale wintersport. Daarnaast kunt u avontuurlijke sporten apart meeverzekeren.

Extra informatie

Informeert u naar de verzekeringsmogelijkheden als u een bijzondere sport gaat doen. Zo weet u zeker of u wel of niet verzekerd bent.

Pech op reis

In een aantal landen (niet zijnde Nederland) bent u verzekerd van hulp door de Alarmcentrale bij schade of pech aan uw auto of uitvallen van de bestuurder. We vergoeden vervangend vervoer. En vervoer van uw kapotte vervoermiddel naar huis.

Extra informatie

Kijk in de polisvoorwaarden welke landen het betreft.

Ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keren wij een vast bedrag uit.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Heeft u een reis geboekt, maar kunt u onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de (boekings)kosten die u al heeft gemaakt en niet terugkrijgt. Ook als u een reis moet afbreken of bij vertraging op de heenreis uit Nederland, Belgie of Duitsland van meer dan 8 uur, krijgt u een vergoeding.

Extra informatie

Zie voor een overzicht van de dekkingen van deze aanvullende verzekering de kaart ‘Doorlopende annuleringsverzekering.’

Reisadvies van de overheid

Heeft uw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is uw reis niet verzekerd.

Speciaal kenmerk

Bijvoorbeeld rechtsbijstand of automobilistenhulp.

Extra informatie

Automobilistenhulp is standaard meeverzekerd, maar niet voor uw aanhanger of caravan. Dit kunt u apart meeverzekeren.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij fraude of als u onzorgvuldig met uw spullen omgaat. Of als schade ontstaat tijdens zakenreizen of vrijwilligerswerk.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bel bij schade altijd meteen de Alarmcentrale.

Eigen risico

€ 100,- per gebeurtenis bij bagageschade.

Waar ben ik gedekt?

U kiest zelf voor dekking in Europa of wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de Alarmcentrale. En u moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (goed op uw spullen passen). Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwaetaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand is automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kan de verzekeraar de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.