Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. U kunt deze verzekering afsluiten voor uzelf, uw partner en/of uw kinderen.

Wat is verzekerd?

De uitkering hangt af van het verzekerd bedrag dat je kiest.

Blijvende invaliditeit

U krijgt eenmalig een bedrag afhankelijk van de mate van invaliditeit. In sommige gevallen duurt het langer voordat u de uitkering krijgt. U krijgt rente over deze periode. Zodra er een eindtoestand is bereikt, stelt de verzekeraar de mate van invaliditeit vast.

Overlijden

Uw erfgenamen krijgen een bedrag als u overlijdt door een ongeval. U kunt het bedrag ook aan iemand anders toewijzen..

Uitgebreide dekking

U bent wereldwijd verzekerd. Ook bent u verzekerd bij een ongeval op uw werk of als het ongeval het gevolg is van ziekte.

keuze verhoogde uitkering bij invaliditeit

Bij de Summum Gezinsongevallenverzekering kiest u uit een basisuitkering of een verhoogde uitkering bij invaliditeit. Voor de verhoogde uitkering betaalt u extra premie.

Wat is niet verzekerd?

Als u het ongeval met opzet hebt veroorzaakt. Of als het een gevolg is van misbruik van alcohol of drugs. Ook ongevallen die het gevolg zijn van een aantal zeer risicovolle sporten zijn niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Deze verzekering kunt u afsluiten tot 65 jaar.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Om de verzekering te kunnen afsluiten, stellen wij u een aantal vragen. Deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. 

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Dit is verplicht bij betaling per maand.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kan de verzekeraar de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Er is geen opzegtermijn.