Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in uw huis. Het gaat daarbij om schade door brand, diefstal, neerslag, storm en lekkage.

Wat is verzekerd?

De Summum Inboedelverzekering verzekert uw spullen zoals meubels, kleding, sieraden, audiovisuele en computerapparatuur, muziekinstrumenten, kunst en antiek.

Verzekerd bedrag

We vergoeden meestal de nieuwwaarde van uw spullen. Zijn deze bij schade minder waard dan 40% van de nieuwwaarde? Dan krijgt u de dagwaarde. Voor kunst en antiek geldt de zeldzaamheidswaarde. Voor de vergoeding maken we gebruik van een afschrijvingstabel.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Sieraden

Binnenshuis zijn uw sieraden standaard verzekerd tot € 6.000,-. Voor een hoger verzekerd bedrag betaalt u extra premie.

(Audio-) apparatuur

Binnenshuis zijn uw audiovisuele en computerapparatuur standaard verzekerd tot € 12.000,-. Voor een hoger verzekerd bedrag betaalt u extra premie.

Spullen buiten huis

Wij vergoeden schade aan spullen in schuren, tuinen en op balkons.

Keuze: vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten verzekert u met de dekking Compleet

Keuze: module Buiten het huis

Met de module Buiten het huis verzekert u uw spullen ook buitenshuis tegen schade en diefstal tot maximaal € 5.000,-.

Wat is niet verzekerd?

We keren niet uit bij schade door een aardbeving, overstroming, slijtage, slecht onderhoud of constructiefouten. Ook niet bij criminele of illegale activiteiten, molest en atoomkernreacties.

Schade die ontstaat door bijvoorbeeld een aardbeving, slijtage, constructiefouten of eigen opzet is niet verzekerd. Ook de vervangingskosten van delen van asbestdaken die niet beschadigd zijn, worden niet verged.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bekijk de polisvoorwaarden of vraag uw verzekeringsadviseur om advies. Zo bepaalt u welke inboedeldekking bij uw situatie past.

Eigen risico

Bij schade betaalt u een eigen risico.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw inboedel/uw spullen in uw huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal. per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand is automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen.