Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als u volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade.

Wat is verzekerd?

U, uw gezinsleden en andere huisgenoten. Ook een au pair of 'witte werkster' is verzekerd (huispersoneel).

Oppassen of logeren

Schade veroorzaakt door kinderen tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die u veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd.

Schade door een huisdier

Schade die uw huisdieren bij iemand anders veroorzaken, is verzekerd.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door uw eigen woning in Nederland is verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Schade aan gehuurde spullen is niet verzekerd. Schade aan geleende spullen (opzicht) is verzekerd tot een bedrag van € 25.000,-.

Schade door sport en spel

Schade of letsel door sport en spel is wel verzekerd als het niet om een medespeler gaat.

Keuze: keuze verzekerd bedrag

U kunt kiezen uit de volgende verzekerde bedragen: € 1.000.000,- of € 2.500.000,-.

Wat is niet verzekerd?

Bij schade door opzet of een misdrijf. Of als het gaat om schade aan uw eigen spullen of die van uw huisgenoten.

Schade door auto

Niet verzekerd. Dit valt onder uw autoverzekering (WA).

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd. Wel verzekerd is schade die ontstaat tijdens vrijwilligerswerk of betaald vakantiewerk van kinderen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Opzicht is niet in alle gevallen verzekerd. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden.

Eigen risico

U hebt geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in Nederland en in alle andere landen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Bij betaling per maand is automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Er is geen opzegtermijn.