Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van ARAG na een verkeersongeluk. Ook vergoeden we proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen, met uitzondering van verkeersboetes.

Wat is verzekerd?

De verzekering is een onderdeel van de autoverzekering, mits u hiervoor heeft gekozen. U betaalt apart premie voor deze dekking.

Extra informatie

Let op: dit is geen brede verkeersrechtsbijstandverzekering, die u en uw gezinsleden verzekerd voor alle conflicten in het verkeer (auto, fiets, varen, wandelen e.d.)

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden enkele voorwaarden.

Extra informatie

Ook als de tegenpartij eveneens bij ARAG is verzekerd, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen.

Schade in het verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade die iemand anders veroorzaakt aan uw auto.

Letselschade

Juridische hulp als u letselschade in het verkeer op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld als u gewond raakt bij een aanrijding.

ARAG helpt altijd

Als u geen dekking heeft vanuit uw verzekering, ontvangt u toch altijd telefonisch advies van ARAG.

Extra informatie

Bovendien kunnen, indien gewenst, juristen van ARAG Legal Services tegen een aantrekkelijk tarief uw zaak behandelen.

Wat is niet verzekerd?

  • Als u het conflict te laat meldt. Ook opzet, fraude en bestaande conflicten zijn uitgesloten, net als zakelijke conflicten.

Extra informatie

Als u zonder toestemming een andere juridisch specialiste (zoals een advocaat) inschakelt, vergoedt ARAG de kosten niet.

Conflicten over contracten

Juridische hulp bij conflicten over contracten zijn niet verzekerd.

Extra informatie

Informeer bij uw verzekeringsadviseur naar de mogelijkheden om dit wel te verzekeren.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Meld een conflict direct bij ons voordat u een andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd bij ongelukken in de hele wereld.

Extra informatie

Hierbij geldt dat de verzekeringnemer in Nederland moet wonen. Buiten de Europese Unie geldt een limiet voor externe kosten van € 10.000.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand is automatische incasso verplicht. U betaalt de premie gelijk met de premie voor uw autoverzekering.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.