Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u op reis bent. Welke schade verzekerd is, hangt af van de dekking die u kiest. Buitengewone kosten zijn altijd verzekerd.

Wat is verzekerd?

U krijgt altijd hulp van onze Alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden we vervoer naar huis en hulp aan uw gezin. Bijvoorbeeld na een ongeval of bij overlijden.

Medisch

We vergoeden de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling, aanvullend op uw zorgverzekering. Overleg altijd eerst met de Alarmcentrale.

Keuze: bagage

Bagage is verzekerd voor een dagwaarde tot maximaal  1.500,-,  3.000,- of  6.000. Er geldt een eigen risico van  100 per reis. Geld en bankpassen zijn verzekerd tot maximaal  500. Voor de vergoeding maken we gebruik van een afschrijvingstabel.

Keuze: bijzondere sporten

Gaat u een bijzondere sport beoefenen tijdens uw reis? Wij hebben een aantal sporten gewoon meeverzekerd, zoals normale wintersport. Daarnaast kunt u avontuurlijke sporten apart meeverzekeren.

Pech op reis

In een aantal landen (niet zijnde Nederland) bent u verzekerd van hulp door de Alarmcentrale bij schade of pech aan uw auto of uitvallen van de bestuurder. We vergoeden vervangend vervoer. En vervoer van uw kapotte vervoermiddel naar huis.

Ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keren wij een vast bedrag uit.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Heeft u een reis geboekt, maar kunt u onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de (boekings)kosten die u al heeft gemaakt en niet terugkrijgt. Ook als u een reis moet afbreken of bij vertraging op de heenreis uit Nederland, Belgie of Duitsland van meer dan 8 uur, krijgt u een vergoeding.

Reisadvies van de overheid

U bent tijdens privereizen zowel in gebieden met code oranje als rood verzekerd voor schade die GEEN verband houdt met de reden waarom code oranje of rood is afgegeven. Tijdens zakenreizen bent u volledig verzekerd in gebieden met code oranje. In gebieden met code rood bent u tijdens zakenreizen verzekerd voor schade die GEEN verband houdt met de reden waarom code rood is afgegeven.

Keuze: rechtsbijstand

U kunt dit onderdeel naar keuze meeverzekeren.

Keuze: wintersport

U kunt dit onderdeel naar keuze meeverzekeren.

Keuze: zakenreis

U kunt dit onderdeel naar keuze meeverzekeren.

Wat is niet verzekerd?

Bij fraude of als u onzorgvuldig met uw spullen omgaat. Of als schade ontstaat tijdens zakenreizen of vrijwilligerswerk.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bel bij schade altijd meteen de Alarmcentrale.

Eigen risico

 100,- per gebeurtenis bij bagageschade.

Waar ben ik gedekt?

U kiest zelf voor dekking in Europa of wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de Alarmcentrale. En u moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (goed op uw spullen passen). Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand is automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kan de verzekeraar de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.