Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woonhuis. Het gaat daarbij om schade door onder andere brand, blikseminslag, neerslag, storm, lekkage en inbraak. Ook schade die u per ongeluk zelf veroorzaakt kunt u meeverzekeren

Wat is verzekerd?

De Summum Woonhuisverzekering verzekert uw woonhuis, garage en schuren bij schade. Door de waardegarantie bent u altijd voor het juiste bedrag verzekerd.

Verzekerd bedrag

Uw woonhuis is verzekerd tot een maximumbedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van uw woning.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Keuze: glas

Ruiten die bedoeld zijn om daglicht door te laten, kunt u meeverzekeren. Bij de Compleet dekking is glasschade standaard verzekerd.

Tuin

Schade aan uw tuin door onder andere brand, explosie en directe blikseminslag is standaard verzekerd.

Verbouwing, leegstand

Tijdens verbouwing of als uw woning langer dan 6 maanden onbewoond is, is de dekking beperkt. Kijkt u in de polisvoorwaarden voor de dekking die dan geldt.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan uw woning is standaard verzekerd.

twee dekkingen

De Summum Woonhuisverzekering biedt twee dekkingen: Extra Uitgebreid en Compleet. Met de dekking Compleet bent u ook verzekerd voor schade die u zelf veroorzaakt en bij schade door overstromingen.

Wat is niet verzekerd?

Schade die ontstaat door bijvoorbeeld een aardbeving, slijtage, constructiefouten of eigen opzet is niet verzekerd. De vervangingskosten van delen van asbestdaken die niet zijn beschadigd, worden niet vergoed.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bekijk de polisvoorwaarden of vraag uw verzekeringsadviseur om advies. Zo bepaalt u welke opstaldekking bij uw situatie past.

Eigen risico

Bij waterschade betaalt u altijd een eigen risico van € 100,-, ook als u heeft gekozen voor "geen eigen risico". Heeft u een ander eigen risico gekozen, dan geldt dat andere eigen risico, zoals op uw polisblad staat vermeld.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand is automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.