Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering bent u als werkgever verzekerd tegen schade die uw medewerkers bij een verkeersongeval tijdens hun werk oplopen.

Wat is verzekerd?

Standaard is verzekerd uw aansprakelijkheid voor schade van uw werknemers als bestuurder of inzettende van een motorrijtuig.

Niet nakomen zorgplicht

Bent u als werkgever uw zorgplicht niet nagekomen? En lijdt uw werknemer daardoor schade? Dan is dat verzekerd.

Schade aan voertuig

Cascoschade aan het voertuig van de werknemer als de werknemer geen eigen cascoverzekering heeft. Het voertuig moet tijdens het ongeval wel gebruikt worden binnen de werkzaamheden van uw bedrijf.

Extra informatie

Heeft de werkner wel zelf een allrisk-verzekering? Dan vergoedt deze verzekering het eventele eigen risico of een gedeelte van het no-claim verlies.

Keuze: lopen, fietsen, OV

Schade die het gevolg is van een ongeval lopend, met de fiets of in het openbaar vervoer, is verzekerd. Dit is een extra optie, waarvoor extra premie in rekening wordt gebracht.

Keuze: Woon-/werkverkeer

Extra te kiezen optie, waarbij zowel letselschade als materiele schade als gevolg van de letselschade wordt vergoed.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet. Of door misbruik van alcohol of drugs.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er is geen dekking als de bestuurder geen wettelijk rijbewijs heeft.

Eigen risico

Deze verzekering kent geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt in Europa en de landen grenzend aan de Middellandse Zee.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij termijnbetaling geldt een toeslag op de premie.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen per contractsvervaldatum. Er geldt een opzegtermijn van 2 maanden.