Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw oldtimer (classic car) van 15 jaar of ouder. Het moet gaan om een auto die u niet dagelijks gebruikt. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw oldtimer verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die uw oldtimer (classic car) veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

We vergoeden onder andere slepen, vervoer naar huis bij een ongeluk of ziekte en noodreparaties.

Reparatie

U kiest zelf wie de schade repareert. Kiest u voor een hersteller die is aangesloten bij Schadegarant, dan wordt uw eigen risico met € 135,- verlaagd.

Keuze: diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss krijgt u de taxatiewaarde. Dit is de waarde van de oldtimer op het moment van taxeren. Diefstal valt onder de Beperkt Cascoverzekering, total loss onder de Volledig cascodekking.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd. Dit valt onder de Beperkt Cascoverzekering.

Keuze: inbraak

Schade door (een poging) tot inbraak is verzekerd. En diefstal uit de oldtimer (classic car) ook. Dit valt onder de Beperkt Cascoverzekering.

Keuze: ruitschade

Maakt u bij ruitschade gebruik van een bedrijf dat is aangesloten bij Glasgarant? Dan halveert het eigen risico bij vervanging van de hele ruit. U heeft geen eigen risico bij reparatie van de ruit. Dit valt onder de Beperkt Cascoverzekering.

Keuze: schade aan eigen oldtimer

Alle schade aan uw oldtimer (classic car) is verzekerd. Ook als de schade uw eigen schuld is. Dit valt onder de Volledig Cascodekking.

Pechhulp

Bij pech buiten Nederland krijgt u technische hulp. Het is belangrijk dat u hiervoor contact opneemt met de Alarmcentrale.

Keuze: opties voor extra dekkingen

U kunt extra kiezen voor ongevallen inzittenden, schadeverzekering inzittenden en verhaalsrechtbijstand.

Wat is niet verzekerd?

Bij schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Zowel de verzekeringnemer als de regelmatige bestuurder moet minimaal 18 jaar zijn. Vanaf een verzekerde cascowaarde van  75.000,- kan een alarm geëist worden.

Eigen risico

Voor schade die valt onder de dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) en hulpverlening geldt geen eigen risico. Bij schade aan uw oldtimer (classic car) is het eigen risico € 135,- per claim.

Waar ben ik gedekt?

Bij uw polis krijgt u een Internationale Motorrijtuigverzekeringskaart (voorheen de Groene Kaart). Deze verzekering dekt schade in de landen die zijn vermeld op de Internationale Motorrijtuigverzekeringskaart en die niet zijn doorgekruist.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand is automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na afloop van het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.