Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u voor uw werk op reis bent. een reis mag maximaal 365 dagen duren. U kunt de verzekering afsluiten voor iedereen die namens uw bedrijf zakenreizen naar het buitenland maakt.

Wat is verzekerd?

U krijgt altijd hulp van onze Alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden we vervoer naar huis en hulp aan uw gezin. Bijvoorbeeld na een ongeval of bij overlijden.

Wie is verzekerd?

Deze verzekering geldt voor iedereen die in dienst in van het bedrijf. Ook voor stagiairs en externe die zijn ingehuurd door het bedrijf.

Keuze: medisch

We vergoeden de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling, aanvullend op uw zorgverzekering. Overleg altijd eerst met de Alarmcentrale.

Keuze: bagage

Verzekerd voor een dagwaarde tot maximaal € {20.000}. Er geldt een eigen risico van € {50} per gebeurtenis. Geld en bankpassen zijn verzekerd tot maximaal € {500}.

Keuze: ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keren wij een vast bedrag uit.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Heb je een reis geboekt, maar kun je onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de (boekings)kosten die je al hebt gemaakt en niet terugkrijgt. Ook als je een reis moet afbreken, of bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur, krijg je een vergoeding.

Wat is niet verzekerd?

Je bent niet verzekerd als je onzorgvuldig met je spullen omgaat, of als schade NIET ontstaat tijdens zakenreizen. Of bij fraude.

Privé-reizen

Deze verzekering is niet voor privé-reizen.

Reisadvies van de overheid

Heeft jouw bestemming een reisadvies in de code oranje of rood gekregen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is je reis niet verzekerd.

Uitgesloten sectoren

je bent niet verzekerd tijdens reizen als jij of je personeel werkt in de volgende sectoren: {bouw, transport, schoonmaak, off shore}.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bel bij schade altijd meteen de Alarmcentrale. Doe je dit niet, dan krijg je misschien niet alle kosten vergoed.

Eigen risico

€ {50} per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de Alarmcentrale. En je moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (goed op je spullen passen). Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het {derde} jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. Opzeggen doe je .