Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt bij een ongeval schade aan personen en spullen in uw auto. Dit is een aanvullende verzekering op de uw autoverzekering bij VCN.

Extra informatie

We betalen niet als u recht heeft op vergoeding door een andere verzekering of uit een andere voorziening.

Wat is verzekerd?

Verzekerd zijn de bestuurder en de passagiers die op een officiële zitplaats in uw auto zitten. Wij vergoeden schade als u in de auto zit, in- of uitstapt of bent uitgestapt voor het uitvoeren van een noodreparatie. Ook als u zelf schuldig bent, of als onduidelijk is wie aansprakelijk is.

Letselschade

We vergoeden medische kosten en kosten bij overlijden (zoals uitvaartkosten). Raakt een inzittende invalide? Dan vergoeden we bijvoorbeeld inkomensverlies of kosten voor huishoudelijke hulp.

Materiële schade

Wij vergoeden schade aan uw bagage, kleding of spullen in de auto.

Extra informatie

Schade aan motorrijtuigen is niet verzekerd.

Overlijden

Uw erfgenamen krijgen een bedrag als u overlijdt door een ongeval. We vergoeden de werkelijke schade. Dit doen we op basis van de betreffende bepalingen van het Burgelijk Wetboek.

Uitkering bij invaliditeit

Raakt een inzittende blijvend invalide? We vergoeden de werkelijke schade. Dit doen we op basis van de betreffende bepalingen van het Burgelijk Wetboek.

Geld, cheques, creditcards

Geld, cheques en creditcards zijn verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade aan personen die niet op een officiële zitplaats in de auto zitten, maar bijvoorbeeld in de bagageruimte. Bij schade die ontstaat door een bestuurder die de auto niet mag besturen. Of tijdens een racewedstrijd.

Schade aan auto

Schade aan uw auto is niet verzekerd.

Smartengeld

Niet verzekerd. We vergoeden met deze verzekering alleen de werkelijke schade.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Geen veiligheidsgordel om? Dan kan het zijn dat wij minder uitkeren. Heeft de bestuurder teveel gedronken, is hij onder invloed van drugs of wordt de rijvaardigheid beïnvloed door medicijnen? Dan keren wij niet uit.

Maximale vergoeding

Per ongeval is het verzekerde bedrag maximaal € 1.000.000,- voor alle verzekerden samen. Is het schadebedrag hoger dan het verzekerde bedrag? Dan verdelen we het schadebedrag naar verhouding over alle betrokkenen.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Bij aanvraag van de verzekering, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen.U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via e-mail of brief. De opzegtermijn is een maand.