Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Wat is wel en niet gedekt door deze aansprakelijkheidsverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Deze verzekering vergoedt schade als je per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als je volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade.

Extra informatie

Ook als je per ongeluk een huisgenoot verwondt, dan is die schade verzekerd.
icon_voor-wie

Voor wie?

Jij, je gezinsleden en andere huisgenoten. Ook een au pair of 'witte werkster' is verzekerd (huispersoneel).

Extra informatie

Huisgenoten zijn (pleeg- en stief)kinderen, logees en inwonende familieleden. Ook uitwonende studerende kinderen zijn verzekerd. Meerderjarige kinderen mogen niet getrouwd zijn. Schade veroorzaakt door kinderen jonger dan 14 jaar valt onder de aansprakelijkheid van de ouders.
icon_logeren

Oppassen of logeren

Schade veroorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd.
icon_vriendendienst

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die je veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: je helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen. En deze gaat stuk omdat je hem uit je handen laat vallen.
icon_huisdier

Schade door een huisdier

Schade die jouw huisdier bij iemand anders veroorzaakt, is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: je hond rukt zich los en rent plotseling de straat op. Hierdoor raakt een fietser gewond.
icon_wonen

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door je eigen woning in Nederland is verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt.

Extra informatie

Je moet eigenaar zijn van de woning.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Bij schade door opzet of een misdrijf. Of als het gaat om schade aan je eigen spullen of die van je huisgenoten.

Extra informatie

Schade veroorzaakt onder invloed van alcohol en /of drugs, seksueel getinte gedragingen is niet verzekerd.
icon_geleend

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Niet verzekerd.
icon_auto

Schade door auto

Niet verzekerd. Dit valt onder je autoverzekering (WA).
icon_sport-en-spel

Schade door sport en spel

Als je tijdens het sporten per ongeluk een medespeler verwondt, dan is dat niet verzekerd. Ook spullen van een ander die je kapotmaakt, zijn niet verzekerd.
icon_werk

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd (tijdens vrijwilligerswerk wel).

Extra informatie

Je mag een kleine onkostenvergoeding krijgen voor het vrijwilligerswerk.
icon_let-op

Let op

Veroorzaak je schade tijdens een vriendendienst? Dan is het verzekerd bedrag lager.
icon_eigen-risico

Eigen risico

Je eigen risico is standaard € 250 per schade.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

Je verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in jouw situatie? Meld dat dan bij de verzekeraar. Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen.

Extra informatie

Let op. De opzegtermijn is één maand.