Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt bij een ongeval schade aan personen en spullen in de auto. Dit is een aanvullende verzekering. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Wat is verzekerd?

Wij vergoeden schade als je in de auto bent, in- of uitstapt, onderweg de auto repareert of iemand helpt. Ook als je zelf schuldig bent, of als onduidelijk is wie aansprakelijk is.

Letselschade

We vergoeden medische kosten en kosten bij overlijden (uitvaartkosten max. € 4.500). Raakt een inzittende invalide? Dan vergoeden we bijvoorbeeld de schade van het niet meer kunnen werken. Of kosten voor huishoudelijke hulp.

Materiële schade

Wij vergoeden schade aan je bagage, kleding of spullen in de auto.

Overlijden

Je erfgenamen krijgen een bedrag als je overlijdt door een ongeval. Je kunt in plaats van je erfgenamen ook iemand anders aanwijzen.

Uitkering bij invaliditeit

Raakt een inzittende blijvend invalide? Dan krijg je een uitkering. Het bedrag hangt af van de mate van invaliditeit.

Smartengeld

Wel verzekerd. Wij vergoeden een redelijk bedrag dat een rechter ook zou toekennen in de betreffende situatie.

Voorschot

In sommige gevallen wordt een voorschot verstrekt.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade aan personen in de bagageruimte. Schade die ontstaat door een bestuurder die de auto niet mag besturen. Of tijdens een racewedstrijd.

Geld, cheques, creditcards

Geld, cheques, creditcards zijn niet verzekerd.

Schade aan auto

Schade aan de auto, caravan of aanhanger is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Geen veiligheidsgordel om? Dan is de uitkering mogelijk lager.

Maximale vergoeding

We vergoeden maximaal het verzekerd bedrag dat op de polis staat per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Bij je polis krijg je de Groene kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent. Buiten Europa ben je ook verzekerd in Israël, Marokko, Tunesië en Turkije.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Wij rekenen geen opslag bij termijnbetalingen. Betalen kan via een automatische incasso. Bij maandbetalingen is dit verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kan jouw verzekering dagelijks opzeggen. Wel hanteren wij een opzegtermijn van 1 maand. Een verzekering opzeggen bij de Vereende doe je altijd via jouw assurantieadviseur.