Motorrijtuigverzekering WA volledig casco (allrisk) Wat is wel en niet gedekt door deze autoverzekering allrisk?

icon_wat-is-een

Wat is een autoverzekering allrisk?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je auto. De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.
icon_aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.
icon_hulp-auto

Hulpverlening na een ongeval

Onder andere slepen, vervangend vervoer, repatriëring, noodreparaties. De dekking verschilt per soort verzekering.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij zorgen je naar huis wordt gebracht na een ongeval of bij overlijden.
icon_total-loss-diefstal

Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van de auto krijg je de dagwaarde vergoed tot max. het verzekerd bedrag op de polis.
icon_reparatie

Reparatie

Bij alle schade heb je vrije keuze wie de reparatie uitvoert.
icon_schade-natuur

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.
icon_schade-ruit

Ruitschade

Vergoeding van de kostprijs bij reparatie via een aangesloten garage.

Extra informatie

Bij vervanging van een ruit vergoeden we de kostprijs min het eigen risico.
icon_diefstal-inbraak

Inbraak

Schade door (een poging) tot diefstal is verzekerd. En diefstal uit de auto (inbraak). Hierbij kunnen eisen gelden aan de beveiliging van je auto. Dit hangt af van het type auto.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: inbraak waarbij navigatieapparatuur is gestolen. Persoonlijke bezittingen zijn niet verzekerd (bijvoorbeeld een zonnebril, telefoon of cd's).
icon_autoschade

Schade aan eigen auto

Alle schade aan je eigen auto is verzekerd. Ook als het jouw eigen schuld is.
icon_reispech

Pechhulp

Pechhulp in het buitenland is beperkt meeverzekerd tot maximaal € 125.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. In deze gevallen kan het zijn dat je de vergoede schade moet terugbetalen aan de verzekeraar.

Extra informatie

Uitleg over schadeloosstelling tegenpartij bij WA.
icon_let-op

Let op

Slijtage, bevriezing, slecht onderhoud en waardevermindering is niet verzekerd.
icon_eigen-risico

Eigen risico

Minimaal € 250 per claim bij schade aan je eigen auto. Bij ruitschades gelden verschillende eigen risico's.

Extra informatie

In sommige situaties/gebeurtenissen kunnen specifieke eigen risico's gelden.
icon_premiekorting

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot een maximum). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan de verzekeraar. Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen.

Extra informatie

Let op. Opzegtermijn van één maand.