Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die u met uw bromfiets, scooter, snorfiets aan anderen veroorzaakt. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of met uw bromfiets verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die uw bromfiets veroorzaakt aan anderen of andermans auto, bromfiets of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Wat is niet verzekerd?

Schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En schade ontstaan tijdens verhuur of vervoer tegen betaling, tenzij dit bij ons bekend is.

Diefstal of total loss

Niet verzekerd.

Schade door brand of natuur

Niet verzekerd!

Schade aan eigen bromfiets

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Er gelden verschillende eigen risico’s afhankelijk van het gebruik van de bromfiets.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in Nederland en, als wij een groene kaart hebben afgegeven, ook in Europa. Op de groene kaart staat precies in welke landen u bent verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Wij rekenen geen opslag bij termijnbetalingen. Betalen kan via een automatische incasso. Bij maandbetalingen is dit verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Voor particuliere verzekeringen geldt dat u uw verzekering vanaf 3 maanden na de ingangsdatum dagelijks kunt opzeggen. Dit moet schriftelijk gebeuren en via uw assurantieadviseur. Er geldt geen opzegtermijn.