Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in je huis. Het gaat daarbij om schade door brand, diefstal, neerslag, storm en lekkage.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in je huis, zoals meubels. Sieraden en (audio-)apparatuur zijn beperkt verzekerd.

Extra informatie

Sieraden zijn tot max. € 1.500 verzekerd. (audio-)apparatuur is tot max. € 5.000 verzekerd.

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal het bedrag dat op de polis staat.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Sieraden

Sieraden zijn tot max. € 1.500 verzekerd.

(Audio-) apparatuur

(Audio-) apparatuur is tot max. € 5.000 verzekerd. We vergoeden de nieuwwaarde van je apparatuur. Zijn je spullen minder waard dan 40% van de nieuwwaarde, dan vergoeden wij de vervangingswaarde. 

Nieuwwaarde

We vergoeden de nieuwwaarde van je spullen. Zijn je spullen minder waard dan 40% van de nieuwwaarde, dan vergoeden wij de vervangingswaarde.

Wat is niet verzekerd?

  • Je spullen zijn buiten niet verzekerd. Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten.

Spullen buiten huis

Niet verzekerd.

Vallen en stoten

Schade aan je inboedel door vallen en stoten is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Check je polisvoorwaarden. Of vraag je verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

€ 250 per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je inboedel/je spullen in je huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Wij rekenen geen opslag bij termijnbetalingen. Betalen kan via een automatische incasso. Bij maandbetalingen is dit verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kan jouw verzekering dagelijks opzeggen. Wel hanteren wij een opzegtermijn van 1 maand. Een verzekering opzeggen bij de Vereende doe je altijd via jouw assurantieadviseur.